Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

BioArctic kombinerar alfa-synuklein-projekt med Brain Transporter-teknologi

BioArctic AB meddelade idag att bolaget utökar sin alfa-synuklein-projektportfölj. Det nya projektet, PD-BT2238, kombinerar en selektiv antikropp riktad mot lösliga alfa-synuklein-aggregat (så kallade oligomerer) med BioArctics Brain Transporter-teknologi. Syftet är att öka mängden antikropp som når hjärnan, med målsättningen att öka effekten av en potentiell behandling vid Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som påverkar nervsystemet. De första symtomen kan vara knappt märkbara skakningar i en hand eller ett ben. När sjukdomen fortskrider kan människor utveckla svårigheter att gå och prata, samt uppleva mentala och beteendemässiga förändringar som sömnproblem, depression, minnessvårigheter och trötthet.[1] Idag finns flera symtomatiska behandlingar tillgängliga, men det finns inga sjukdomsmodifierande alternativ.

BioArctics mål är att utveckla en antikroppsbehandling riktad mot lösliga aggregerade former av alfa-synuklein, ett protein som är genetiskt och neuropatologiskt kopplat till Parkinsons sjukdom och som tros vara en viktig initierande faktor i sjukdomsutvecklingen. PD-BT2238 är nästa generations alfa-synuklein-antikropp, som kombinerar en oligomer-selektiv alfa-synuklein-antikropp med BioArctics Brain Transporter-teknologi, designad för att förbättra mängden antikropp som tar sig in i hjärnan.

– BioArctics Brain Transporter-teknologi har möjlighet att öka mängden antikropp som når hjärnan och därmed effekten av biologiska behandlingar för olika neurodegenerativa sjukdomar. Vi är därför mycket glada över att nu också kombinera denna teknologi med en antikropp i vår projektportfölj för Parkinsons sjukdom, säger Gunilla Osswald, vd på BioArctic.

För BioArctics längst gångna alfa-synuklein-projekt, BAN0805, pågår förberedelser för fas 2, samtidigt som potentiella partnerskap undersöks. Fas 1-data visade att BAN0805 tolererades väl, vilket stödjer fortsatt utveckling i fas 2, med dosering en gång i månaden.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Liknande poster

Stimulering i hjärnan minskar ofrivilliga skakningar

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad