Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bättre strokerehab med smarta glasögon

Smarta glasögon

Med hjälp av smarta glasögon blir rehabiliteringen efter en stroke roligare och mer effektiv. Den som har på sig glasögonen ser både rummet och digitala animeringar som aktiverar hjärnan. Kalix sjukhus är ett av få sjukhus i landet som använder den nya tekniken.

– När träningen känns roligare och orkar patienterna träna längre tid. Vi får till en högre intensitet på träningen och det är exakt vad vi vill, säger Britt-Marie Esperi Kandelin, fysioterapeut.

Innan glasögonen kom in i bilden gjordes rehabilitering med övningar på papper och att terapeuten till exempel kunde kasta en boll som patienten skulle fånga.

– Men det blir ganska tråkigt att kasta en boll i tio minuter! Med glasögonen tänker du inte på att du tränar och det är bra, säger Mona-Lis Sundling, arbetsterapeut.

Smarta glasögon MR mixed reality

Så här ser din hand ut när du tittar på den genom de smarta glasögonen.

När du använder klassiska VR-glasögon försvinner det fysiska rummet omkring dig och man ser en helt ny värld. Med mixed reality-teknik, som de smarta glasögonen använder, ser patienten fortfarande rummet, men digitala element läggs till.

– Eftersom patienten fortfarande kan se omgivningen så får hen inte känslan av att man när som helst skulle kunna snubbla över något, det känns tryggare, säger Britt-Marie Esperi Kandelin.

Innan patienterna hade hunnit testa glasögonen funderade teamet på om de äldre skulle tycka att det var krångligt med ett digitalt verktyg. Så blev det inte.

– Nej, det har inte varit några problem. Möjligtvis att det kan vara lite svårt att peka på plattan ibland, men då har vi en pekpenna som brukar fungera bra, säger Mona-Lis Sundling.

Tekniken utvecklas i Umeå och finns bara på ett fåtal sjukhus i Sverige. Glasögonen styrs från en platta och kittet kan enkelt tas med hem till patienterna.

– Tidigare kallade vi patienterna till oss, men nu åker vi hem till dem istället och det är mycket bättre. Det är ett modernt och det bästa patientnära sättet att jobba på, säger Ivo Savinc, överläkare.

Det kallas sjukhusanknyten hemrehabilitering och utgår från nationella riktlinjer. I dem konstateras att tidig hemgång minskar risken för depressioner och att hemmiljön gör att patienten når större framsteg i sin rehabilitering.

– I första hand är det en stor vinst för patienterna, men det är också en vinst för vården eftersom det är kostnadseffektivt att arbeta på det här sättet. Vi minskar faktiskt risken för återinläggningar genom att besöka patienterna hemma, säger Ivo Savinc.

Det är något som Mona-Lis och Britt-Marie också har erfarenhet av. Förutom att träna kan de mäta blodtryck på plats och konsultera läkare via telefon om det behövs.

– Vi har fått höra av anhöriga att de har varit nära att åka in till sjukhus med patienten, men att våra besök faktiskt har gjort att de känner sig trygga med att vara kvar hemma.

Strokerehab

Teamet på strokerehab består bland annat av Eva Olofsson, Ivo Savinc, Britt-Marie Esperi Kandelin och Mona-Lis Sundling.

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke