Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Barn- och ungdomshabiliteringen – en ung vårdform

Barn- och ungdomshabiliteringarna är specialistenheter för barn och ungdomar med varaktiga funktionsnedsättningar, där barnen och deras familjer erbjuds kontakt. Habiliteringen vänder sig framförallt till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar, men även andra grupper, som barn med dysmyelier och reumatism, är aktuella. En strukturerad organisation är ett viktigt stöd när det gäller alla de medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala problem som möter barn med funktionsnedsättningar. Vården är frivillig, men det krävs ett behov av ett tvärprofessionellt team för att erbjudas kontakt. Verksamheten i Skåne riktar sig till barn och ungdomar 0–18 år. Olika perioder i livet kan det krävas mer insatser och andra mindre. Ibland när man inte har något aktuellt behov avslutas kontakten för att sedan vid behov snabbt kunna återupptas. Habiliteringen försöker identifiera och stimulera det friska hos barnet, och ge barnet och familjen verktyg att klara av vardagssituationer.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Stråla tumörer men skydda hjärnan

Barnneurologi är ingen barnlek