Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bärbar enhet ger en tidig varning för epileptiska anfall

CNS-specialisten Neuraxpharm har ingått ett kommersiellt avtal med mjn-neuro som ensam återförsäljare i Europa

Düsseldorf och Barcelona / Blanes, Girona, 25 oktober, 2022 – Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), ett ledande europeiskt, specialiserat läkemedelsföretag med fokus på det centrala nervsystemet (CNS) och mjn-neuro, ett nystartat företag som designar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter, tillkännager idag undertecknandet av ett kommersialiseringsavtal för mjn-SERAS, en bärbar medicinteknisk produkt som syftar till att förutsäga risken att få ett epileptiskt anfall.

Med detta avtal, ökar Neuraxpharm sitt helhetserbjudande för patienter med epilepsi och träder in på marknaden för lösningar bortom användning av piller. Detta är ett avgörande steg för företaget på vägen mot att etablera sig på marknaden för digital hälsa och bärbar medicinteknisk utrustning. Med en växande efterfrågan från patienter som söker olika lösningar för ouppfyllda behov och för hälso- och sjukvårdssystemen för att förenkla vägen till marknaden för att göra dessa lösningar tillgängliga för alla, är digital hälsa en kritisk komponent för vården inom CNS med betydande potential.

Avtalet med mjn-neuro omfattar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Sedan 2020 har mjn-SERAS fått finansiering från European Institute of Technology EIT Health, ett organ i den Europeiska unionen, under utvecklingen av projektet tack vare Bridgehead-programmet samt program för att utveckla nystartade företag. Under 2018 stöddes projektet av EU:s finansieringsprogram Horizon 2020 initierat av Europeiska kommissionen och har dessutom också deltagande i ett konsortium av företag och sjukvårdspersonal i projektet.

– Avtalet att kommersialisera  mjn-SERAS är ett viktigt steg i vår strategi i att kunna erbjuda helhetslösningar för patienter med epilepsi. Det finns ett enormt ouppfyllt medicinskt behov av nya och innovativa lösningar för att hjälpa patienter som lider av epilepsi. Genom etablering på den digitala hälsomarknaden kan Neuraxpharm tillhandahålla ytterligare hjälp och utnyttja denna ouppfyllda potential.  I framtiden kommer vi att fortsätta utöka vårt erbjudande för att tillhandahålla nya digitala lösningar inom sjukvården till patienter över hela världen, som lider av epilepsi och andra störningar i det centrala nervsystemet, säger Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO för Neuraxpharm.

– Vi befinner oss i en stor punkt i utvecklingen av mjn-neuro. Avtalet som ingicks med Neuraxpharm är en viktig milstolpe för vår strategi och skalbarhet på epilepsimarknaden, en marknad som erbjuder stora möjligheter. Vi har mycket gemensamt med Neuraxpharm: vi är båda engagerade i innovation och digital hälsa som ett sätt att förbättra livskvaliteten för personer med epilepsi. Därför är vi övertygade om att tillsammans kan vi kunna nå nya spännande mål och syften under de kommande åren, säger David Blánquez, CEO och medgrundare av mjn-neuro.

mjn-SERAS är en digital hälsolösning som tillhandahåller avancerad hjälp och bidrar till att förebygga olyckor som orsakas av epileptiska anfall hos läkemedelsresistenta patienter. Den medicintekniska enheten består av en icke-invasiv sensor som registrerar den elektriska aktiviteten i hjärnan i realtid och utlöser, tack vare hjälp av artificiella intelligensalgoritmer, en varning när risken för epileptiska anfall är hög. Enheten fick CE-märkningen för Europa 2020 av BSI Group, det prestigefyllda internationella standardiseringsorganet. Resultaten av den kliniska prövningen förväntas komma under andra halvan av 2023. Det blir den första bärbara enheten som kommer att kunna förutsäga anfall innan de inträffar, ge tillräcklig med tid att flytta till en säker plats och hjälper till att förebygga olyckor och skador.

Epilepsi är en funktionsstörning i hjärnan som kännetecknas av onormal elektrisk aktivitet som orsakar oförutsägbara anfall eller ovanligt beteende och ovanliga förnimmelser och ibland medvetslöshet. Sådana anfall kan inträffa flera gånger om dagen och kan orsaka olyckor och personskador. Förutom fysisk påverkan, har tillståndets oförutsägbarhet även påverkat den mentala hälsan negativt. Det är uppenbart och har fastställts att ångest, stress och depression är utbredda bland de som drabbas av epilepsi. Sjukdomen påverkar patienternas livskvalitet negativt, liksom deras sociala integration på ett negativt sätt och även i dag stigmatiseras patienter ofta. Epilepsi är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i vår tid med över 50 miljoner människor i alla åldersgrupper som påverkas av sjukdomen[1].

Om Neuraxpharm

Neuraxpharm är ett ledande europeiskt, specialiserat läkemedelsföretag med fokus på det centrala nervsystemet (CNS) med direkt närvaro i 19 länder. Neuraxpharm är uppbackade av fonder rådgivna av Permira. Neuraxpharm har en unik förståelse av CNS-marknaden uppbyggd med 35 års erfarenhet i branschen.

Neuraxpharm har sitt fokus på CNS och utvecklar och kommersialiserar Neuraxpharm etablerade varumärken, läkemedel som med mervärde, generiska produkter, Consumer Healthcare-produkter, medicinsk cannabis och lösningar som går bortom piller (med digital hälsa och medicinteknisk utrustning som erbjudande) och strävar kontinuerligt efter att erbjuda ett brett utbud av effektiva, högkvalitativa och prisvärda behandlingsalternativ för CNS i Europa.

Med sina medicintekniska produkter i mer än 50 länder, tillverkar Neuraxpharm även farmaceutiska produkter och aktiva farmaceutiska ingredienser i sina egna tillverkningsanläggningar Lesvi och Inke i Spanien.

För mer information, besök https://www.neuraxpharm.com
Om mjn-neuro

mjn-neuro är ett Girona-baserat nystartat företag som grundades 2014 som designar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter med syfte att förbättra människors livskvalitet. Företagets första produkt över hela världen är den medicintekniska produkten mjn-SERAS, som ger tidig varning om ett epileptiskt anfall. Förra året, ifjol lanserades produkten i Spanien och företaget har redan flera avtal i Storbritannien och Nederländerna.

mjn-neuro fortsätter att arbeta med nya lösningar för andra neurologiska sjukdomar, i samarbete med kliniska och tekniska centrar centrum. mjn-neuro har ett nära utbyte och samarbete med den medicintekniska sidan, som gör att företaget får en insikt och förståelse för problemen och behoven hos läkare och patienter och som hjälper till att hitta de bästa lösningarna för att ta itu med dem, antingen via produktenheter, teknik eller artificiell intelligens.

För mer information, besök https://mjn.cat/en/