Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Autolog blodstamcellstransplantation vid multipel skleros

Trots den snabba utvecklingen av nya och effektiva läkemedel vid MS,1 finns det patienter som inte svarar på eller tolererar dessa läkemedel. För denna
patientgrupp med aggressiv och skovvis förlöpande sjukdom samt kort sjukdomsduration kan autolog blodstamcellstransplantation (AHSCT) vara ett
behandlingsalternativ. Den första transplantationen i Sverige vid svår MS utfördes 2004 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Patienten var en 30-årig kvinna
med mycket hastigt förlöpande MS, med frekventa skov och snabb funktionsnedsättning. Idag, tio år senare har patienten två barn och är åter i fullt arbete. Hon är helt symtomfri och undersökning med magnetkamera visar inga tecken på sjukdomsaktivitet. I Sverige utförs AHSCT vid samtliga universitetssjukhus;
hittills har majoriteten av behandlade MS-patienter transplanterats på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset. Sverige är det land i Europa som utför flest antal transplantationer vid MS per miljon invånare. Nyligen publicerades en uppmärksammad svensk sammanställning av de lovande resultaten efter AHSCT vid MS.2

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Mikroglia skyddar hjärnor med hjälp av prisat återvinningssystem

Akademiska först med transkraniellt ultraljud mot ett flertal hjärnsjukdomar