Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Åskknallshuvudvärk – ett allt mer spännande symtom

Plötsligt insättande huvudvärk är ett välkänt symtom inom akutneurologi som ofta föranleder sökande efter subaraknoidalblödning. Att hitta även mindre blödningar kan vara livsviktigt, eftersom källan kan vara ett aneurysm på hjärnans kärl. En senare ruptur kan då få katastrofala följder. Med tanke på tillståndets potentiellt livshotande karaktär görs akut en omfattande utredning, som på senare tid tilldragit sig ny uppmärksamhet. Det förnyade intresset beror delvis på den radiologiska utvecklingen, men också på ökad medvetenhet om differentialdiagnoser vid åskknallshuvudvärk och förändrade sjukvårdsrutiner. Således kan det finnas skäl för neurologiskt intresserade läkare att aktualisera sina kunskaper om åskknallshuvudvärk. I den här artikeln går jag igenom delar av kunskapsutvecklingen de senaste åren avseende åskknallshuvudvärk. För initierade synpunkter från svenska experter har jag korresponderat med Bengt Edvardsson vid Skånes universitetssjukhus och intervjuat Anne-Marie Landtblom vid Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

American Epilepsy Society Orlando 30 november– 5 december 2023

American Academy of Neurology – Boston 22–27 april

Flimmer från led-lampor kan ge huvudvärk