Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Artikel beskriver framtagandet av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer i Parkinsons sjukdom

IHE och medförfattare har just publicerat en artikel som beskriver framtagandet av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer i Parkinsons sjukdom, med fokus på avancerade terapier. Författarna analyserade data från Socialstyrelsens register för att följa upp implementeringen tre år efter publikationen av riktlinjerna och fann att upptaget av avancerade terapier har varit långsammare än vad som rekommenderats i riktlinjerna.

Läs rapporten här

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Livskvalitet och resursutnyttjande vid Parkinsons

Teknik kan underlätta diagnos av demenssjukdomar