Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ansökan om marknadsgodkännande av BioArctics lecanemab accepterad av EMA

BioArctics partner Eisai meddelade idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) formellt accepterat ansökan om marknadsgodkännande av lecanemab för granskning enligt standardförfarande. Lecanemab är en antikropp under utveckling för behandling av tidig Alzheimers sjukdom (mild kognitiv störning och mild Alzheimers sjukdom) med bekräftad amyloidpatologi i hjärnan, riktad mot protofibriller av amyloid beta.

Läs pressmeddelandet här.

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Läs mer...

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Läs mer...

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom

Läs mer...