Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ansökan om marknadsgodkännande av BioArctics lecanemab accepterad av EMA

BioArctics partner Eisai meddelade idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) formellt accepterat ansökan om marknadsgodkännande av lecanemab för granskning enligt standardförfarande. Lecanemab är en antikropp under utveckling för behandling av tidig Alzheimers sjukdom (mild kognitiv störning och mild Alzheimers sjukdom) med bekräftad amyloidpatologi i hjärnan, riktad mot protofibriller av amyloid beta.

Läs pressmeddelandet här.

Liknande poster

Padideh Kamali-Zare mottagare av KTH Innovation Award 2023

Läs mer...

Innovativ testmodell ökar träffsäkerheten vid screening för alzheimer

Läs mer...

Nya lecanemab-data presenteras på Alzheimer-kongressen AAIC 2023

Läs mer...