Ansökan om marknadsgodkännande av BioArctics lecanemab accepterad av EMA

BioArctics partner Eisai meddelade idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) formellt accepterat ansökan om marknadsgodkännande av lecanemab för granskning enligt standardförfarande. Lecanemab är en antikropp under utveckling för behandling av tidig Alzheimers sjukdom (mild kognitiv störning och mild Alzheimers sjukdom) med bekräftad amyloidpatologi i hjärnan, riktad mot protofibriller av amyloid beta.

Läs pressmeddelandet här.