Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ANA2020 – Virtual Meeting, 4–9 October 2020

American Neurological Association arrangerade sitt årliga möte den 4–9 oktober 2020. På grund av pandemin, blev den 14:e upplagan ett virtuellt möte. Magnhild Sandberg, docent i neurologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund, deltog på distans och bidrar här med en rapport.

American Neurological Association – ”innovators in discovery, education, and care” har varje höst ett nästan vecko långt möte med fortbildning i form av föreläsningar,diskussioner och inte minst kurser, som ger deltagarna viktiga”poäng” eller Credits Medical Education (CME). Det ärdärför inte endast en viktig utan också nödvändig del av fortbildningenav amerikanska läkare, om man vill verka inom sjukvården i USA. ANA-mötet ägde rum i Washington DC 4–9 oktober 2020, men blev liksom andra möten under hösten
ett virtuellt möte. Det fanns omkring 200 föreläsningarpå programmet! Jag har lyssnat på många av dem, och några få har jag valt ut för den här lilla sammanställningen. Först något som är alltför vanligt och påverkar allas våra liv, sedan något som vi alla ägnar oss åt, och sist det som är mycket ovanligt men som ger anledning till eftertanke!

Naturligt nog fick covid-19 en framträdande plats med utmärkta föreläsningar och diskussioner, men man måste komma ihåg att det har gått 4 månader, när detta läses. Mycket av det som framfördes äger giltighet också i dag, men vi skall naturligtvis följa svenska riktlinjer!

Låt mig börja med att citera ur Editorial i European Journal of Neurology, volume 27 (sept), 2020, med titeln A special issue on SARS-CoV-2, författad av Didier Leys.
“The outbreak was first identified in Wuhan, China, in Decemberthen a pandemic on 11 March. Most people heard of this new viral infection for the first time in January 2020, and up to 19 July, when this editorial was written, 28,811 publications with the terms ‘SARS-CoV-2’ or ‘COVID-19’ or ‘new coronavirus’ in the title were listed in PubMed…and represents one new publication every 12 min…This viral infection was first reported as a respiratory disease…It soon became obvious that neurological manifestations also occur…Because of the neurotropism of the virus…it is possible that neurologists will have to fight against its long-term consequences for many years.” 2019. The World Health Organization declared it a Public Health Emergency of International Concern on 30 January,

Läs hela referatet

Liknande poster

ECTRIMS 2023 – Milano 11–13 oktober

Brains orchestrate EAN 2022, Wien 25–28 juni

European Epilepsy – Geneva 9–13 July