Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

American Epilepsy Society Annual Meeting in Baltimore

American Epilepsy Society Annual Meeting in Baltimore

På Amerikanska Epilepsisällskapets årliga kongress AES i Baltimore avhandlades bland annat epilepsibehandling för kvinnor i fertil ålder, svårigheter med genetisk testning, vikten av anamnesen vid diagnostik av psykogena icke-epileptiska anfall och jakten på biomarkörer. Johan Zelano rapporterar.

Amerikanska epilepsisällskapet (AES) årliga kongress hölls den 5 till 10 december i Baltimore, Maryland. Mötet var som vanligt välbesökt och för en göteborgare kändes (regn)vädret trivsamt välbekant. Utanför mötet rasade en intensiv riksrättsdebatt på TV-kanalerna och för första gången hörde jag politiska åsikter från talarstolarna på AES, exempelvis frustration över vad talaren tyckte var ett oförklarligt motstånd mot allmän finansiering av sjukvården. Sammantaget anades alltså den omtalade politiska polariseringen och innan avresa hade jag i USA-podden fått lära mig att amerikanska etikettexperter råder familjer att vid de kommande högtiderna utse politikdiskussionsfria rum. Presidentsymposiet, som ordnas av AES’ ordförande, handlade i år om evidensbaserad behandling av epilepsi hos kvinnor i fertil ålder. Symposiet föregicks av prisutdelning för framstående insatser inom epilepsifältet. Professor Angela Vincent från Oxford fick Clinical Science Research Award för sitt arbete med immunmedierade sjukdomar.

I tacktalet betonade hon vikten av samarbete mellan kliniker och laboratorieforskare. Professor Torbjörn Tomson från Stockholm har fått Fritz E Dreifuss Award och höll sin prisföreläsning om hur arbetet med stora graviditetsregister och missbildningsrisker verkligen haft betydelse. I registren kan man nu se hur förskrivningsmönstret för kvinnor med epilepsi under graviditet har ändrats. Därtill har missbildningsfrekvensen minskat mellan åren 2000–2005 och 2000–2013 för kvinnor i registren, utan att man sett någon ökning av mängd tonisk-kloniska anfall eller status epilepticus.

Under presidentsymposiet presenterades också hur fosterpåverkan av antiepileptiska läkemedel kan studeras i djurmodeller och kommande metoder för förbättrad dosering av antiepileptika under graviditet. Genom att använda stora datamängder (big data) med koncentrationsbestämningar, läkemedelsegenskaper och genetiska polymorfismer i relevanta enzymer hoppas man med artificiell intelligens kunna utarbeta verktyg för att redan i förväg berättar hur en individuell person bör justera sin dos under graviditet. Kvinnor i fertil ålder var ett populärt ämne även i posterhallen där flera posters handlade om amning, vilket epilepsiorganisationer uppmuntrar. I ett amerikanskt material var amningsfrekvensen hög – närmare 80 procent – men kvinnorna i studien gick på epilepsispecialistcenter. I både Israel och Storbritannien hade man undersökt mer allmänna populationer och sett lägre grad av amning bland kvinnor med epilepsi än kontrollpersoner.

Läs hela referatet

Liknande poster

American Epilepsy Society Orlando 30 november– 5 december 2023

Knutor på hjärnan triggar epileptiska anfall – kan kirurgi hjälpa?

American Academy of Neurology – Boston 22–27 april