Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Alzheimer Life-stipendiet tilldelas Charlotta Thunborg

Alzheimer Life-stipendiet – en utmärkelse som den ideella stiftelsen Alzheimer Life instiftat tillsammans med Alzheimerfonden – på 100 000 kr delas idag ut för första gången. Det går till fysioterapeuten Charlotta Thunborg på Karolinska Institutet för hennes forskning att med livsstilsförändringar få patienter med tidig Alzheimer att hålla sig friska så länge som möjligt. Stipendiet delas ut av Drottning Silvia på Drottningholms Slott.

Charlotta Thunborg forskar inom ramen för den världsunika FINGER-studien. I en omtalad rapport 2015 kom den fram till att personer med ökad risk eller tidig Alzheimer kan påverka sin minneskapacitet och funktionsnivå – och till och med försena – sin sjukdom om personen i grunden förändrar sin livsstil.

FINGER-studien slog fast att ändrad kost, motion, hjärngympa och sociala aktiviteter och åtgärder mot vaskulära och metabola riskfaktorer, under 2 års tid succesivt gav förändringar på flera olika områden samtidigt, vilket kan bidra till att förlänga patientens friska tid.
Charlotta Thunborg som doktorerat i medicinsk vetenskap, var medansvarig för uppföljningen av FINGER – MIND-AD – som var en pilotstudie om vilka metoder som krävs för att patienter faktiskt ska ändra sin livsstil. Nittiotre deltagare i fyra länder fullföljde programmet med över 80 procents närvaro och ändrade livsstilen.

Men Charlotta Thunborg ville gå vidare för att se hur man kan skräddarsy program för varje enskild patient. Hon plockade ut en liten grupp om fyra patienter på kognitiva mottagningen i Solna vid Karolinska Universitetssjukhus som hon har testat lite nya livsstilstankar på:
– I stället för att bara undervisa i hur man tränar, har hon skrivit ut gymkort med personlig tränare, sk fysisk aktivitet på recept (FaR).
– Och i stället för att få en broschyr med kostråd, så får patienterna kartlägga sin kost och sedan erbjudas en timme med en dietist för att säkerställa att kosten läggs om.

– Patienterna får även en kosthandbok så man kan följa upp ändringarna i kostmönster.

– Patienterna får tillgång till ett minnesträningsprogram.
– Patienterna följs upp vad gäller blodfetter, blodtryck och blodsocker, som också utgör en risk för utvecklad demens.
”Vi människor gör ju inte som man bör, eller som andra säger. För att ändra grundläggande livsstilsbeteenden så krävs att sjukvården ligger nära sina patienter med individanpassade vårdplaner”, säger Charlotta Thunborg.
Modellen hämtar hon från cancervården som kommit oerhört mycket längre.
Med Alzheimer Life-stipendiet får Charlotta Thunborg möjligheter att bygga upp en anpassad FINGER- modell för sk livsstilsintervention som ska kunna användas av landets samtliga minnes- och specialistmottagningar. På det sättet kan man slå en bro mellan ledande forskning och praktisk nytta för sjukvård och – inte minst – patienten.
Charlotta Thunborg tror att själva åtgärden – att varje patient direkt får en individanpassad vårdplan – gör att sjukdomen blir lättare att acceptera och leva med.
”Tänk tanken om varje minnesmottagning kunde starta grupper om säg tio personer, alla med färska diagnoser. I de här grupperna kan man träna tillsammans, diskutera och få råd om kost. På köpet får man den sociala stimulansen och tillsammans kan man prata om sin oro och ge utlopp för sin ångest”.

Kort info om Charlotta Thunborg:

Utbildad Fysioterapeut vid Mälardalens Högskola, tog examen 2009, doktorerade 2015 vid Örebro Universitet. Charlotta arbetar på Karolinska Institutet sedan 2016, och är medlem i forskningsgruppen Nordic Brain Network, som leds av professor Miia Kivipelto.

 

För mer information:

Charlotta Thunborg [email protected] , 072-017 01 98

Gunilla Steinwall [email protected], 070-833 44 71

Henrik Frenkel [email protected], 070-5331365

 

Motiveringen för årets stipendium lyder:

”Alzheimer Life-stipendiet går 2021 till dr Charlotta Thunborg för att möjliggöra att den sk FINGER-modellen överförs till landets samtliga kognitiva mottagningar och kan bli en central del av en individanpassad vårdplan för patienter med kognitiv sjukdom.

FINGER-metoden är den första studien i världen som visar att man kan minska risken för kognitiv svikt om patienten samtidigt kan åtgärda kosten, fysisk träning, sociala aktiviteter, kognitiv träning samt se över blodtryck, blodfetter och blodsocker.”

 


Alzheimer Life-stipendiet

Stipendiet är på 100 000 kr och ska gå till någon inom sjukvården eller omsorgen som har utvecklat nya metoder eller ny praxis för att behandla och ta hand om patienter som precis har fått en diagnos på kognitiv svikt eller en kognitiv sjukdom. Det är en patientgrupp som behöver både uppmuntran och verktyg för att kunna få ett fungerande liv.

Metoden som ska premieras bör kunna ha kraften att bli en role model eller en best practice inom hela sjukvården eller omsorgen i Sverige. Alzheimer Life-stipendiet bygger på en privat insamling av Henrik Frenkel, och som administreras av Alzheimerfonden.