Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Alzheimer Guiden hjälper patienten att få makt över sitt liv

I dag, måndag den 21 september, är det Internationella Alzheimerdagen. Region Skåne vill ge den som drabbas av sjukdomen verktyg att så länge som möjligt ha makt att forma sitt eget liv. Ett stöd i detta är Alzheimer Guiden.

 

Moa Wibom är chef vid enheten för kognitiv medicin i Ängelholm.

 

– Alzheimer Guiden ska vara tillgänglig för patienterna så att de kan få information och stöd när det passar dem och på den nivå där de själva befinner sig. Traditionellt har den här patientkategorin betraktats som för dålig för att kunna hantera sin egen sjukdom. Det synsättet måste bort i och med att vi hittar sjukdomen mycket tidigare, säger Moa Wibom, chef enheten för kognitiv medicin i Ängelholm.

Nationellt projekt

Alzheimer Guiden är namnet på ett nytt, nationellt projekt där enheten för kognitiv medicin i Ängelholm är engagerad. Via guidens webbsida ska patienter kunna ta del av både fakta och personliga erfarenheter från en lång rad personer med olika erfarenhet av sjukdomen. Med hjälp av ett digitalt stöd skickas information automatiskt ut längs resans gång efter en diagnos i syfte att personen ska må så bra som möjligt, så länge som möjligt.

I Skåne drabbas cirka 4000-5000 personer varje år av en kognitiv sjukdom. För denna patientgrupp finns fem kognitiva mottagningar, i Malmö, Hässleholm, Ystad, Kristianstad och Ängelholm. Här arbetar personalen med allt från forskning och utbildning till vård av patienter och stöd till anhöriga och vårdpersonal.

Alla är välkomna att bidra

Projektgruppen bakom Alzheimer Guiden består av patientföreträdare, offentlig verksamhet och företag med erfarenhet av att skapa digitala medborgartjänster. Men det är många fler än så som ska vara medskapare av guiden.

– Vi sitter ju inte på all kunskap. Vi på enheten för kognitiv medicin i Ängelholm kan bistå med information om kognitiv skola, som är en del i guiden. Och det finns kanske anhöriga, patienter och andra som kan bidra med sina erfarenheter, så att vi får ett så brett underlag som möjligt, säger Moa Wibom.

Blodprov upptäcker Alzheimer tidigt

I dag finns ingen bot mot Alzheimer, men det forskas intensivt på området. Forskningen om Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar bedrivs i Skåne framför allt vid Skånes universitetssjukhus och Ängelholms sjukhus. Nyligen presenterades ett häpnadsväckande resultat – ett nytt blodprov som upptäcker sjukdomen redan innan de första symtomen utvecklats och har samma tillförlitlighet som dyra, komplicerade och mer svårtillgängliga metoder.

– Med detta enkla blodprov kan vi med hög säkerhet upptäcka personer som har Alzheimers sjukdom men ännu inte utvecklat demens, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid enheten för klinisk minnesforskning på Skånes universitetssjukhus.

Liknande poster

Nya insikter om sjukdomsprocessen hjälper oss förstå Alzheimers komplexitet

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Patienten mer engagerad när rehab i Ängelholm tänker nytt