Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ALS-forskare i Umeå får finansiering säkrad fem år till

Peter Andersen, professor i neurologi och överläkare, får finansieringen av sin forskning om ALS säkrad i ytterligare fem år av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– Detta kommer att säkra gruppens framtid och möjliggöra ett antal fleråriga ’riskprojekt’, särskilt för en rad yngre disputerade forskare, säger Peter Andersen.

Ett viktigt område är experimentella läkemedelsstudier. De senaste fem åren har ALS-gruppen kunna medverka i flera studier med patienter från hela Sverige som pendlat till Umeå.

– De kommande åren planerar vi att medverka i flera läkemedelsprövningar inklusive den ultimate studien, att med genterapi blockera sjukdomsgenen hos friska anlagsbärare och på det sätt hindra att de insjuknar i ALS. Det blir en mycket resurskrävande studie och kommer pågå över flera år men med det nya anslaget tror jag att vi klarar det, säger Peter Andersen.

Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en dödlig nervsjukdom där de celler som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Forskningen i Umeå är till stor del inriktad på att kartlägga ärftliga och molekylära faktorer bakom sjukdomen.

Forskargruppen har bland annat hittat klumpar av felveckat protein SOD1 i nervceller hos drabbade. Ett spår i forskningen är att hitta speciella antikroppar som kan blockera SOD1-proteinet och bromsa sjukdomsutvecklingen. Ett annat spår är genterapi för att blockera några av de 40 sjukdomsgener som kan medföra ALS.

Det är inom programmet Wallenberg Clinical Scholar som Peter Andersen nu får forskningen finansierad i ytterligare fem år med totalt 15 miljoner kronor. Programmet inrättades 2014. Andersen var bland de första forskarna i landet att få anslag från programmet, och får det nu alltså för andra gången. Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, har genom åren varit en av de viktigaste anslagsgivarna för ALS-gruppen.

Peter Andersen har sedan 1992 forskat om ALS i såväl Umeå som vid Harvard i USA. Han är även gästprofessor vid Universitet i Ulm i Tyskland. Parallellt med att leda en forskargrupp, arbetar han kliniskt med att leda en ALS-mottagning på Norrlands universitetssjukhus med patienter från hela Sverige. ALS-gruppen, där flera forskare har jobbat i 25 år, börjar nu närma sig en generationsväxling, något som anslagen från KAW underlättar.

Till Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Text: Ola Nilsson

Liknande poster

Forskningsgenombrott: Ny genterapi bromsar ALS

Zebrafiskens ögonmuskler kan ge hjälp mot sjukdomar

Sophie Erhardt får KAW-miljoner för utveckling av läkemedel mot immun-inducerad kognitiv svikt