Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Akut Neurologi i Sverige In Real Life 7

Akutneurologiskt symposium – Akut Neurologi i Sverige In Real Life 7

Plats: Sune Bergströms aula, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Läkare och sjuksköterskor i verksamheter som handlägger patienter med akut neurologisk sjukdom.

Ur programmet: Multidisciplinära sessioner kring CNS-vaskulit, komplicerad encefalopati och status epilepticus på IVA/NIVA, samt svåra trombektomibeslut. Föredrag kring transplantationsneurologi, konfusion, evidensbasering av initial strokemisstanke via 112, uppdaterat nationellt beslutsstöd för reperfusions-behandling vid stroke.

Deltagaravgift för program och måltider inkl konferensmiddag: 2200 kr vid anmälan före 2019-12-31, därefter 2700 kr. Kursintyg utfärdas för ST-läkare.
Kontaktperson: Michael Mazya, 0709-720277, [email protected]

Anmälan: via hemsidan www.akutneurologi.org

Mer info

Liknande poster

IBD-patienter löper ökad risk för stroke, särskilt ischemiska händelser

Läs mer...

Avgörande fynd ger hopp om snabbare och bättre återhämtning efter stroke

Läs mer...

Fysisk aktivitet avgörande för återhämtning efter stroke

Läs mer...