Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Akut Neurologi i Sverige In Real Life 7

Akutneurologiskt symposium – Akut Neurologi i Sverige In Real Life 7

Plats: Sune Bergströms aula, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Läkare och sjuksköterskor i verksamheter som handlägger patienter med akut neurologisk sjukdom.

Ur programmet: Multidisciplinära sessioner kring CNS-vaskulit, komplicerad encefalopati och status epilepticus på IVA/NIVA, samt svåra trombektomibeslut. Föredrag kring transplantationsneurologi, konfusion, evidensbasering av initial strokemisstanke via 112, uppdaterat nationellt beslutsstöd för reperfusions-behandling vid stroke.

Deltagaravgift för program och måltider inkl konferensmiddag: 2200 kr vid anmälan före 2019-12-31, därefter 2700 kr. Kursintyg utfärdas för ST-läkare.
Kontaktperson: Michael Mazya, 0709-720277, [email protected]

Anmälan: via hemsidan www.akutneurologi.org

Mer info

Liknande poster

Förbättrad prehospital diagnostik målet för EU-studie inom ambulanssjukvården

Intensiv rehabilitering ger förbättringar lång tid efter stroke

Lösa upp eller dra ut – bra behandlingar vid propporsakad stroke