Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Åker du på kongress vill vi gärna ha kontakt

Ni är säkert medvetna om att det sedan den första januari i år inte är möjligt för läkemedelsföretagen
att stå för några kostnader för deltagaravgifter, kost och logi i samband med medicinska
kongresser. Detta skall från och med i år bekostas helt av huvudmannen. Vi tror att detta kommer
att innebära att färre läkare får möjlighet att åka och vill därför gärna ha kontakt med er som åker.
Anledningen till detta är att vi även framöver vill publicera referat från både internationella och
nationella kongresser eller möten. Vi vet att det är uppskattat att få ta del av det viktigaste som
presenterats, inte minst om man inte själv hade möjlighet att vara på plats. Så hör gärna av dig.
I detta nummer hittar ni bland annat ett fylligt referat från Karolinska Stroke Update. Vi har också
besökt landets nyaste neurologklinik på Capio S:t Görans i Stockholm där man jobbar i team för att
optimera strokevården. Ni kan även läsa om att kirurgisk behandling vid epilepsi är både effektiv
och säker och om autolog stamcellsbehandling vid MS och lite till.

Numera kan du även få tidningen som en blädderbar version direkt i din dator eller läsplatta.
Mejla till: [email protected] så ser vi till att den kommer framöver.

Trevlig läsning!
Patrik Gustavsson
chefredaktör

Liknande poster

Brains orchestrate EAN 2022, Wien 25–28 juni

European Epilepsy – Geneva 9–13 July

ANS 9 – 3 februari 2022