Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

FDA godkänner Aduhelm (aducanumab) för behandling av Alzheimer’s sjukdom

Igår godkände FDA  Aduhelm (aducanumab) för behandling av patienter med with Alzheimer’s sjukdom via Accelerated Approval. Processen används när FDA godkänner ett läkemedel för en allvarlig livshotande sjukdom och effekten verkar vara betydligt bättre än existerande behandling.

 

Läs beslutet här

Liknande poster

Forskning om diagnosmetod för Alzheimer får 10 miljoner av Torsten Söderbergs Stiftelse

Blodprov lika bra som ryggvätskeprov för att upptäcka alzheimer

Framsteg i att upptäcka tidiga tecken på Alzheimers sjukdom