Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

FDA godkänner Aduhelm (aducanumab) för behandling av Alzheimer’s sjukdom

Igår godkände FDA  Aduhelm (aducanumab) för behandling av patienter med with Alzheimer’s sjukdom via Accelerated Approval. Processen används när FDA godkänner ett läkemedel för en allvarlig livshotande sjukdom och effekten verkar vara betydligt bättre än existerande behandling.

 

Läs beslutet här

Liknande poster

Padideh Kamali-Zare mottagare av KTH Innovation Award 2023

Läs mer...

Innovativ testmodell ökar träffsäkerheten vid screening för alzheimer

Läs mer...

Nya data kring långtidsbehandling av SMA med nusinersen

Läs mer...