Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Miia Kivipelto tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Forska!Sveriges forskarutmärkelse år 2022 tilldelas professor Miia Kivipelto. Hon tilldelas utmärkelsen för sin banbrytande och världsomfattande forskning inom prevention, diagnos och behandling av demenssjukdomar. Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen den 28 november.

Professor Miia Kivipelto tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse år 2022.

Var tredje sekund upptäcks ett nytt fall av en demenssjukdom i världen. Totalt är runt 47 miljoner människor drabbade, vilket gör det till ett av världens största hälsoproblem enligt WHO. Utöver ett stort mänskligt lidande för drabbade och anhöriga innebär sjukdomen även stora samhällskostnader. Om utvecklingen inte bromsas beräknas kostnaderna för demenssjukdomar i Europa uppgå till totalt 2,7 biljoner kronor år 2030.

– Ska vi förhindra det mänskliga lidande och stigande samhällskostnader som utvecklingen innebär måste vi hitta effektiva sätt att förebygga demenssjukdom och bromsa sjukdomsförloppet. Miia Kivipelto är en pionjär på det området. Med årets forskarutmärkelse vill vi uppmärksamma hennes världsledande forskning vars resultat kommit till nytta för hälsan hos befolkningen inte bara i Sverige utan också globalt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Miia Kivipelto är en internationellt ledande forskare som utvecklat metoder för att förebygga demensutveckling där livsstils- och hjärt-kärlfaktorer påverkar risken att utveckla demens. I stora multifaktoriella studier av livsstilsintervention, bland annat den så kallade FINGER-studien, har hon kunnat visa att en hälsosam livsstil kan stärka den kognitiva förmågan och förebygga kognitiv försämring. Fysisk aktivitet, hälsosam kost samt sociala och mentala aktiviteter är några viktiga faktorer som samverkar i förbyggande syfte.

– Denna kunskap implementeras nu i fortsatta kliniska studier med målet att förebygga och fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Utöver sin banbrytande forskning har Miia Kivipelto också med stort samhällsengagemang tagit flera initiativ för att sprida nyttan av sina resultat världen över genom exempelvis seminarier, intervjuer och föreläsningar där hon delar sina forskningsresultat med allmänhet och beslutsfattare. Hennes förmåga att sprida sina forskningsresultat samt bilda internationella samarbeten har gett Miia Kivipelto stor internationell uppmärksamhet, bland annat genom prestigefulla priser och utmärkelser genom åren. Den 28 november, på Forska!Sverige-dagen, tilldelas hon stiftelsens forskarutmärkelse för sitt arbete.

– Jag är mycket glad för utmärkelsen från Forska!Sverige. Det är en stor ära och kommer att uppmuntra oss att fortsätta vårt arbete både lokalt och globalt. Inom World-Wide FINGERS närverket har vi för närvarande över 45 länder som testar, optimerar och anpassar FINGER-modellen till olika kulturer och lokala förhållanden. Detta breda internationella samarbete kommer att kunna ge nya innovativa lösningar och stöd för implementering av nya metoder för förebyggandet av olika former av kognitiv svikt, säger Miia Kivipelto.

 

Liknande poster

Prevention, diagnostik och behandling demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Dubbel risk för demens med munsårsvirus

Hallonlika kärlförändringar kan lära oss mer om olika former av demens