Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

7e nationella konferensen arrangerad av Svensk Förening för Kognitiv Medicin

Välkommen till den 7e nationella konferensen arrangerad av Svensk Förening för Kognitiv Medicin.
Stockholm 22 november 2019

Temat för utbildningen är ”Att utreda kognitiva sjukdomar effektivt och med kvalité”.
Forskningen går framåt när det gäller våra kognitiva sjukdomar och många hoppas att en botande behandling mot Alzheimer kan komma snart. En sådan framtid kommer att ställa stora krav på utredningarna, främst gällande kvalité och utredningstid då många sannolikt kommer söka tidigare.

Mer information och anmälan

Liknande poster

Nya insikter om sjukdomsprocessen hjälper oss förstå Alzheimers komplexitet

Tarmflorans roll för Alzheimers sjukdom

Lars Lannfelt belönas för banbrytande insatser inom molekylär geriatrik