Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

7 miljoner till Alzheimerforskningen

7 miljoner kronor till Alzheimerfonden. Som en av 61 ideella organisationer fick vi dela på det årliga överskottet från Postkodlotteriet. Årets utdelning landade på 1 miljard kronor (1 021 711 232 kr) som bland annat kommer att bidra till Alzheimerfondens arbete med att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar.

-Det betyder mycket för oss att få ta del av basstödet som medför att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete att finansiera svensk Alzheimerforskning. Postkodlotteriet är en fantastisk organisation som bidrar varje år med medel till oss och andra organisationer säger Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden.

Bild: Ambassadör Nina Gunke öppnar checken på 7 miljoner kronor från Postkodlotteriet tillsammans med Sophia Du Rietz, marknadsansvarig och kanslichef, Alzheimerfonden.

 

Totalt delades över en miljard kronor ut till ideella organisationer som jobbar med barn och unga, djur och natur, forskning och hälsa, demokrati och samhälle, klimat och miljö samt idrott och friluftsliv.

Alzheimerfonden är en av de 61 organisationer som får ett årligt basstöd av icke öronmärkta pengar.

-De är en bekräftelse på att vårt arbete är viktigt. Jag jobbar inte bara på Alzheimerfonden utan jag är också anhörig. Att Alzheimerfonden får ta emot detta basstöd betyder otroligt mycket för alzheimerforskningen och det ger även mig och många andra anhöriga hopp om framtiden, säger Sophia Du Rietz, marknadsansvarig och kanslichef på Alzheimerfonden.

Alzheimerfonden har fått stöd sedan 2007 och har sammanlagt fått 122 309 583 kronor.

Med en miljon lottköpare är Postkodlotteriet Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre.