Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fett från buken kan hjälpa kroppen läka efter nervskada

Genom att ta stamceller från en persons bukfett och underhudsfett och spruta in dem i en skadad muskel, kan kroppens läkning påskyndas efter en nervskada. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.


Roine El-Habta, Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Foto: Camilla, Hårizont

– Det här kan vara en öppning mot en möjlig framtida behandling för personer som drabbas av nervskador som annars leder till muskelförtvining och försämrad rörlighet, säger Roine El-Habta, doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi.

Skador på nerver är en mycket vanlig följd av olyckor. När nerver skadas, förlorar de kontakten med musklerna som då blir denerverade. Det resulterar i en oförmåga att röra sig.

Återfå kontakt

Trots att nerver kan repareras med hjälp av kirurgiska tekniker måste de sedan växa tillbaka hela vägen från skadan till musklerna. Nerver växer med en hastighet av cirka en millimeter per dag, vilket innebär att det i värsta fall kan ta flera år innan de återfår kontakten med musklerna. Problemet är att efter så lång tid har muskeln förändrats så till den grad att den ofta inte längre går att använda. Därmed kan den försämrade rörligheten bli bestående.

– Att hejda muskeln från att förtvina när den saknar kontakt med nerven är något av en nyckel för att rädda patientens framtida rörelseförmåga, säger Roine El-Habta.

I sitt avhandlingsarbete har Roine El-Habta undersökt huruvida stamceller från buk- och underhudsfett kan skydda musklerna hos en nervskadad individ från dessa sjukliga vävnadsförändringar. För att undersöka detta har han använt sig av en metod där han odlat muskelceller och stamceller i samma miljö men utan att de kommit i direkt kontakt med varandra. På så sätt har man kunnat studera betydelsen av de tillväxtämnen som cellerna frisätter.

Tillväxtämnen skyddar

I avhandlingsarbetet bekräftar Roine El-Habta att stamcellerna producerar rikligt med tillväxtämnen som effektivt skyddar muskelcellerna mot celldöd och ökar celldelningen. Effekter kunde även ses då dessa stamceller injicerades i denerverade muskler.

Resultaten talar för att celler från fettvävnad kan vara fördelaktiga i behandlingen av denerverad vävnad, vilket skulle ha stor betydelse för de många personer som drabbas av detta svårbehandlade och utdragna tillstånd. Mer forskning behövs dock innan det kan bli en metod för kliniskt bruk.

Roine El-Habta är född i Polen men uppvuxen i Umeå. Roine tog biomedicinexamen vid Umeå universitet 2014 och molekylärbiologiexamen 2015. Sedan 2016 studerar han även till läkare vid samma universitet.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna
Roine El-Habta
Telefon: 070-681 37 44
E-post: [email protected]

Om disputationen
Roine El-Habta, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, försvarar torsdag 14 maj kl. 13.00 sin avhandling Cellterapi för denerverad vävnad. Fakultetsopponent Antonio Salgado, Minho-universitetet, Braga, Portugal. Huvudhandledare Ludvig Backman. Plats: Triple Helix, Universitetsledningshuset.

Liknande poster

Zebrafiskens ögonmuskler kan ge hjälp mot sjukdomar

Läs mer...

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Läs mer...

2,4 miljoner kronor till barn-onkologisk forskning

Läs mer...