Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

150 gånger mer effektivt läkemedel för svårt sjuka barn

Ett barn av cirka 5 000 per år föds med en sällsynt genmutation som påverkar funktionen av cellens lysosom. Detta kan leda till invaliditet eller för tidig död. Forskare vid KTH har utvecklat ett sätt att tillverka 150 gånger mera effektiva versioner av de läkemedel som dessa barn är i så stort behov av.

Johan Rockberg, professor vid avdelningen Proteinteknologi på KTH. Foto: KTH.

Lysomala inlagringssjukdomar är samlingsnamnet på de diagnoser som ett antal barn i Sverige föds med varje år. De orsakas av en sällsynt mutation i en av flera livsviktig gener som kodar för enzym som hjälper våra celler att bryta ned cellens restprodukter i lysosomen. Cellerna sväller upp och tappar sin funktion vilket kan leda till svår kronisk invaliditet eller i värsta fall en för tidig död.

Läs hela artikeln här.

Liknande poster

Padideh Kamali-Zare mottagare av KTH Innovation Award 2023

Läs mer...

Bättre analysering kan förbättra diagnostiken av Parkinsons sjukdom

Läs mer...

Ingen koppling mellan amyloid i mat och Alzheimers

Läs mer...