Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

120 miljoner till forskning om fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som ansvarigt lärosäte kommer ett stort antal företag samverka i ett åttaårigt forskningsprojekt kring fysisk aktivitet och hjärnhälsa. GIH tar därmed ytterligare ett viktigt steg framåt i arbetet med att bredda och fördjupa forskningen kring hälsosamma hjärnfunktioners samband med fysisk aktivitet. Det är ett unikt projekt där välmeriterade forskare arbetar tillsammans med  kunskapskompletterande företag.

KK-stiftelsen, GIH och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner på forskning om fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. Även ideella organisationer medverkar i forskningsprofilen som heter Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability, E-PABS.

– Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför inkluderar vår forskning aktivt även människor med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar så att nya innovationer av tjänster och produkter kan anpassas också efter deras behov, säger Maria Ekblom, som är docent och projektledare för E-PABS vid GIH.

GIH:s forskningsmiljö är idag en nationellt efterfrågad partner. Nu siktar lärosätet på att bygga en internationellt ledande forskningsmiljö där epidemiologiska, interventionella och experimentella studier kommer att genomföras tillsammans med näringslivet.

– Det är roligt att GIH som landets enda specialisthögskola på idrottens område leder ett så stort och viktigt forskningsprojekt kring fysisk aktivitet och hälsa. Det här ger oss en chans att nå en internationell excellens inom ett strategiskt viktigt område och samtidigt bidra med stor samhällsnytta, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

– Det är glädjande att GIH fortsätter att flytta fram sina positioner och skapa värde tillsammans med näringslivet. Jag ser det här som ett gott bevis på GIH:s möjlighet till en stark profilering inom sitt ämne idrottsvetenskap, inflikar Björn Eriksson, styrelseordförande för GIH och Riksidrottsförbundet.

Finansiering som bygger på samverkan med näringsliv

KK-stiftelsen beviljar drygt 47 miljoner kronor till projektet vid GIH, inom ramen för programmet Forskningsprofiler. Tillsammans med lärosätets eget bidrag och stöd från de tolv företagen landar den totala summan på drygt 120 miljoner under en period på åtta år med start i november 2021.

De medverkande företagen är AbbVie, Avonova Hälsa, BioArctic, Health Profile Institute, Ikea, Itrim, Monark Exercise, Permobil, Saab, Sats, Skandia och Storytel. De ideella organisationerna Generation Pep, RG Aktiv Rehabilitering och Spinalis stödjer också projektet med sin specialiserade kompetens.

– Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Den är ett bra exempel på hur KK-stiftelsen stödjer uppbyggnaden av starka forsknings- och utbildningsmiljöer med hög samhällsrelevans, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Korta fakta

KK-stiftelsen har bedömt och beviljat Gymnastik- och idrottshögskolans forskningsansökan utifrån kriterierna vetenskaplig kvalitet, nytta för näringslivet, resultat och effekter samt genomförbarhet.

GIH bedriver utbildning och forskning inom kunskapsområdena Fysisk aktivitet, hållbarhet och hälsa, Organiserad idrott och prestationsutveckling, samt Skolämnet idrott och hälsa.

Samverkansforskningen inom hjärnhälsa har bedrivits på GIH sedan 2016, och har framförallt studerat kontorsarbetares och skolungdomars psykiska hälsa och kognitiva funktioner i relation till fysisk aktivitet, stillasittande och kondition. Läs mer på www.gih.se/hjarnhalsa

Forskningsprofilen E-PABS är ett projekt där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar kring tre teman och nio initiala delprojekt. E-PABS tre teman är:

– Beteendeförändring
– Fysisk aktivitetsepidemiologi
– Träningens neurofysiologi

Kontakt

För mer information kontakta:
Maria Ekblom, forskningsledare GIH, e-post: [email protected], tel: 070-003 95 86
Per Nilsson, rektor GIH, e-post: [email protected], tel: 08-120 537 06