Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

lnbjudan till SVENSK AFTON

Är du på plats i Barcelona under European Headache Congress den 6–9 december? Då är du hjärtligt välkommen att delta i vår vetenskapliga sammankomst efter kongressdagens slut med efterföljande middag.

Deltagande är kostnadsfritt för dig som deltar under European Headache Congress.

Tillsammans summerar och diskuterar vi reflektioner och lärdomar från dagarna som är värda att ta med sig i vår kliniska vardag.

Moderator för kvällen är: Anna Sundholm, neurolog och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.

NÄR, VAR, HUR?
Dag: Torsdagen 7 december 2023
Tid: 18.30 i anslutning till kongressdagens slut
Plats: Hilton Diagonal Mar, Barcelona,
Adress: Passeig del Taulat 262–264, Barcelona (bredvid kongresscenter CCIB)

Anmälan: Senast 30 november
Frågor: Vid frågor kontakta [email protected], +46–705–906440

PROGRAM:
18.15 Kongressen avslutas för dagen
18.30 Samling med dryck och tilltugg
19.00 Moderator inleder kvällen. Därefter tar vi upp och diskuterar vetenskapliga höjdpunkter från kongressens första dagar. Förbered kort ämnen och frågeställningar som du vill ta upp. Vad kan vi ta med oss till vår kliniska vardag redan nu och på sikt? Moderator sammanfattar och blickar framåt.
20.30 Middag

Sammankomsten arrangeras av Pfizer AB, Abbvie AB, H. Lundbeck AB och Teva Sweden AB. Pfizer och Lundbeck står för lokal och förtäring. Abbvie arvoderar föreläsaren. Hantering av inbjudan och anmälningar administreras av Teva. I och med din anmälan samtycker du till att Teva får behandla dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig angående vetenskaplig sammankomst under EHC. Ditt samtycke kan återkallas när som helst genom att meddela Teva.
MIG-SE-NP-00140,

För mer information och anmälan