Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

100 miljoner till forskning som förbättrar äldres livskvalitet

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har fattat beslut om årets anslag till äldreforskning. 100 miljoner kronor fördelas till 24 projekt.

Ny kunskap och nya idéer om anhöriga och närståendes perspektiv, boendemiljö, vårdgivares styrning och uppföljning, välfärdsteknik, äldres inflytande och trygghet ska bland annat bidra till att förbättra äldres livskvalitet.

Projekten kommer att starta under 2024 och pågå under tre år.

Se hela listan över beviljade projekt här

Liknande poster

Hjärnfonden delar ut 120 miljoner till svensk hjärnforskning – nytt rekord!