Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Glad sommar!

Glad sommar!

Redaktionen håller stängt under sommarveckorna 28-31. Vi är tillbaka med nyhetsuppdateringar och nyhetsbrev i vecka 32. Vi önskar alla en härlig och vilsam sommar.
Tikomed och neurokliniken i Oslo i forskningssamarbete inom ALS

Tikomed och neurokliniken i Oslo i forskningssamarbete inom ALS

Det svenska biofarmabolaget TikoMed och The Division of Clinical Neuroscience vid Oslo universitetssjukhus har nyligen undertecknat ett forskningssamarbetsavtal inom Amyotrofisk lateralskleros – ALS.

Utveckling och beredskap – trender i Läkemedelsverkets omvärldsrapport

Utveckling och beredskap – trender i Läkemedelsverkets omvärldsrapport

Fortsatt positiv utveckling inom nya behandlingar, ökade krav på lagerhållning och fokus på konkurrenskraftiga kliniska prövningar. Det är tydliga trender i Läkemedelsverkets årliga omvärldsrapport.

Eli Lillys Kisunla™ godkänd av FDA för behandling av tidig symtomatisk Alzheimers sjukdom

Kisunla bromsade kognitiv och funktionell nedgång med upp till 35 % jämfört med placebo efter 18 månader i sin pivotala fas 3-studie och minskade deltagarnas risk att gå vidare till nästa kliniska sjukdomsstadium med upp till 39 %.

Call to Action: Implementation of Innovative, Global Strategies for Alzheimer’s Accurate Diagnosis

Call to Action: Implementation of Innovative, Global Strategies for Alzheimer’s Accurate Diagnosis

In order for patients, clinicians, and families to realize the benefits of innovations, health systems, governments, and other stakeholders must prioritize implementation to speed clinical adoption and broaden access. 

Nytt test förutspår demens upp till 9 år före klinisk diagnos

Nytt test förutspår demens upp till 9 år före klinisk diagnos

Ett nytt test kan förutsäga demens upp till nio år före en klinisk diagnos. Med >80 % noggrannhet är denna metod ett mer tillförlitligt test för att förutsäga demens än vanliga metoder för demensdiagnostik.

Klinisk neurovetenskap vid Oslo universitetssjukhus och svenska TikoMed ingår forskningssamarbete för ALS

The Division of Clinical Neuroscience vid Oslo universitetssjukhus och det svenska biofarmabolaget TikoMed har nyligen undertecknat ett forskningssamarbetsavtal.

Artiklar

Om gener och miljöns påverkan på Parkinsons sjukdom

De första beskrivningarna av den neurodegenerativa sjukdomen Parkinsons sjukdom gjordes redan år 1817 av James Parkinson där han beskrev ett fåtal personer med ofrivilliga darrande rörelser och tendenser att böja bålen framåt. Trots att det har gått över 200 år…

Forskningsgenombrott: Ny genterapi bromsar ALS

Forskare vid Umeå universitet har uppnått ett genombrott inom ALS-forskningen genom att använda en ny genterapimedicin som bromsar sjukdomsförloppet hos en patient med en aggressiv form av ALS. Efter fyra år med behandlingen kan patienten fortfarande utföra vardagliga aktiviteter och…

En tuff vardag för neurologin i Halmstad

För sju år sedan hade man 24 vårdplatser, god sjuksköterskebemanning och en välfungerande öppen-och slutenvård. Idag är matematiken inom sektionen stroke/neurologi på Hallands sjukhus delvis en annan. Hälften så många vårdplatser, svår sjuksköterskebrist i slutenvården och en i det avseendet…

Utbildning i samverkan mellan klinik och akademi

Förbättrade vårdflöden och lägre personalomsättning. Det är några av de fördelar som kan vinnas av att kontinuerligt utbilda vårdpersonal. – Vi vill möta det kunskapsbehov som finns. Det sker exempelvis en stor omställning nu när specialistvård alltmer ska ut i…

Årets Akut Neurologi i Sverige IRL i Karlstad

Under två dagar i februari samlades deltagare från hela Sverige i Karlstad för 2024 års upplaga av Akut Neurologi i Sverige årliga möte IRL. Mötesgeneral Felix Andler, överläkare på neurologi- och rehabiliteringskliniken i Karlstad, hälsade välkomna och som sig bör…

Pilotstudie visar potentialen i shuntkirurgi

En banbrytande pilotstudie visar potentialen i shuntkirurgi för behandling av idiopatisk normaltryckshydrocefalus. (Luciano MG, Holubkov R, Williams MA, Malm J et al. Placebo-Controlled Effectiveness of Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Shunting: A Randomized Pilot Trial. Neurosurgery. 2022)