Samband mellan epilepsi och autism

Samband mellan epilepsi och autism

Patienter med epilepsi har en ökad risk att drabbas också av autism, och det har även deras syskon och barn. Det visar ny forskning från Universitetssjukhuset i Linköping, som har publicerats i vetenskapstidskriften Neurology.

Barnneurologen Heléne Sundelin som både arbetar kliniskt och forskar vid barn-och ungdomssjukhuset i Linköping, är huvudförfattare och samarbetar med Karolinska Institutet.

Studien bygger på register data från cirka 85 000 patienter med epilepsi och deras syskon och barn. Varje person med epilepsi jämfördes med 5 personer utan epilepsi av samma kön, ålder och hemvist. Syskon och barn till epilepsipatienter jämfördes med dessa personers syskon och barn. Alla släktingar med epilepsi uteslöts ur jämförelsen.

Resultaten visar att personer med epilepsi har en ökad risk att diagnostiseras med autism både innan och efter att de blivit diagnostiserade med epilepsi. Den ökade risken för autism hos epilepsipatienters släktingar är framför allt viktig i förståelsen för hur tillstånden hänger samman. Det tyder på att de har gemensamma faktorer när det kommer till ärftlighet och andra riskfaktorer.

”Starkare samband än väntat”
– Jag har arbetat med dessa patientgrupper sedan 1999, och funderat över hur förhållandet mellan epilepsi och autism kan förstås. Resultaten visar på starkare samband än väntat, och att risken är förhöjd även hos epilepsipatienternas barn och syskon som kan få autism utan att nödvändigtvis utveckla epilepsi, säger Heléne Sundelin.

En möjlig förklaring till resultaten är att tillstånden delar olika sjukdomsmekansimer som påverkar balansen mellan excitation och inhibition i hjärnan. Tillstånd som kan jämföras med gas- och bromsfunktioner.

– Troligtvis finns det olika faktorer som påverkar kärnmekanismerna bakom epilipsi och autism och för patienten till en brytpunkt där en eller båda sjukdomarna utvecklas.

Studien har uppmärksammats av flera amerikanska tidningar.

– Jag hoppas att resultaten kan göra vården ännu mer uppmärksam på att autism kan förekomma hos personer med epilepsi, så att de kan få rätt förståelse och behandling tidigare, säger Heléne Sundelin.