Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

12 maj - 10 december 2020

Migraine Masterclass

Improving disease awareness With material from leading headache experts, this website offers Nordic healthcare professionals information about epidemiology, […]

Mer Information
27 - 29 januari 2021

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom […]

Mer Information