Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

6 september 2018

Strokeutbildning i två steg som tar ett helhetsgrepp om stroke

STROKE AKADEMIN Strokeutbildning i två steg som tar ett helhetsgrepp om stroke IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm […]

Mer Information
29 november 2018

Kognitiv medicin – fokus på exekutiv funktionsnedsättning

Svensk Förening för Kognitiv Medicins 6:e nationella konferens handlar om exekutiv funktionsnedsättning Tid: 29 november 2018, 09:30 – 16:30 […]

Mer Information