Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

14 maj 2020

Migraine Masterclass

Improving disease awareness With material from leading headache experts, this website offers Nordic healthcare professionals information about epidemiology, […]

Mer Information
27 - 29 januari 2021

ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom

Nationella Planeringsgruppen för CNS-tumörer bjuder in till ST-kurs i Primära intracerebrala tumörer med fokus på gliom och meningiom […]

Mer Information