Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

3 januari 2017 - 22 mars 2018

Fokus Neurologi – MS

Biogen har nöjet att härmed bjuda in Dig till ett nationellt symposium med fokus MS. MS-vården står ständigt […]

Mer Information
10 - 12 april 2018

Hälsofrämjande arbetssätt/hälsosamtalet

Kom-igång kurs för dig som vill jobba hälsofrämjande med hälsosamtalet som verktyg 10-12 april, Neurosjukvårdens Utvecklingsenhet, Per Dubbsgatan […]

Mer Information