AlzeCure presenterar lovande data på internationell Alzheimer-konferens

Med ett nytt fall var tredje sekund är demenssjukdomar vår tids snabbast växande folkhälsoproblem. Utöver ett stort personligt lidande för drabbade och anhöriga orsakar demenssjukdomar större kostnader för samhället än någon annan sjukdomsgrupp – 63 miljarder kronor enligt Socialstyrelsen (2012). De behandlingar som idag finns tillgängliga vid Alzheimers sjukdom är symtomlindrande och kan i bästa fall bromsa sjukdomsförloppet. Behovet av nya effektiva behandlingar är således enormt.

– Vi presenterar data som talar för att vårt behandlingskoncept kan ge väsentligt förbättrad kognition och livskvalitet för patienter, säger Pontus Forsell.

Konceptet bygger på AlzeCures forskning inom neurorestorativ behandling. Till grund för terapin ligger ett läkemedel, AC-1122 som redan är godkänt för behandling av helt andra tillstånd, som AlzeCure nu profilerar för att reparera skadad hjärnvävnad och neuronal dysfunktion vid Alzheimers sjukdom.

– Det faktum att vi utgår från ett läkemedel som redan är godkänt innebär att vi redan har en god uppfattning om toxicitet och säkerhet. Sammantaget gör detta att vi snart bör kunna påbörja kliniska studier.

Pontus Forsells anförande har titeln NeuroRestore—Development of Positive Allosteric Modulators of TrkA and TrkB. AlzeCures forskningsprogram NeuroRestore stöds av den internationellt ansedda Alzheimer´s Drug Discovery Foundation, New York, och av Alzheimerfonden.

För ytterligare detaljer, se internationellt pressmeddelande på AlzeCure.org