Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Omorganisation väcker många frågor och oro!

I en debattartikel lyfter 18 överläkare och andra verksamma inom neurologisk vård på Karolinska universitetssjukhuset flera varnande fingrar för att bland annat strokevården är hotad på grund av en planerad omstrukturering. Dessa varnande fingrar tar STROKE-Riksförbundet på allvar.

Läs mer...

Nytt rekord från Alzheimerfonden – 42 miljoner till svensk alzheimerforskning

Forskningsåret 2021 innebär ett rejält tillskott till Alzheimerforskningen. Under januari kommer Alzheimerfonden att dela ut 42 miljoner till forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt till utvalda vårdutvecklingsprojekt.

Läs mer...

Positiva fas-II data för donanemab vid Alzheimers

Antikroppen Donanemab från Eli Lilly som riktar in sig på en modifierad form av beta-amyloid kallad N3pG, uppvisar positiva fas 2-resultat med en signifikant avmattning av nedgången i kognitionsmått och daglig funktion hos patienter med tidig symptomatisk Alzheimers sjukdom.

Läs mer...

Nya studier ger stöd för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom via blodprov

I tre nyligen publicerade artiklar i Molecular Psychiatry, Brain och JAMA Neurology visar forskare vid Göteborgs universitet att ett egenutvecklat blodprovsbaserat test för alzheimer kan ge tidig upptäckt av sjukdomen och spåra dess förlopp.

Läs mer...

Felaktig ämnesomsättning av Parkinsonläkemedel i hjärnan kan kopplas till svåra biverkningar

Hittills har det varit okänt varför effekten av läkemedlet L-Dopa som motverkar motoriska problem vid Parkinsons sjukdom försämras efter några års användning. En biverkning som då ofta uppkommer är ofrivilliga rörelser. Nu har ett svenskt-franskt forskarsamarbete, lett från Uppsala universitet kunnat koppla problemen till en felaktig ämnesomsättning av L-Dopa i hjärnan. Studien har publicerats i Science Advances.

Läs mer...

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-19

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder.

Läs mer...

Artiklar

Den digifysiska hälso- och sjukvårdens dilemman

Förhoppningarna är stora att digitaliseringen påtagligt ska bidra med verksamhetsutveckling i framtidens hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är dock förknippat med ett antal dilemman eftersom vi är oförberedda ekonomiskt, socialt, institutionellt, tekniskt och etiskt. I den nyutgivna Seniorboken – Senior i det smarta samhället fördjupas bilden med seniorfakta från stora seniorundersökningar.

Krönika

Den 9 mars 2020 skedde den första sjukhusinläggningen med covid-19 i Region Östergötland. Tre månader senare hade mer än 700 personer sjukhusvårdats med samma diagnos. Cirka 20 procent av dessa avled på sjukhuset. Perioden mars till maj motsvarade merparten av den första pandemivågen i regionen, med en svans som sträcker sig in i tiden då denna krönika av Richard Levi skrivs (slutet av oktober 2020).

Kan man rädda motorneuron från degeneration?

Forskare vid Karolinska Institutet har analyserat sjukdomsmekanismer i spinal muskelatrofi för att undersöka om och hur sårbara mänskliga motorneuron kan räddas från degeneration. Eva Hedlund, docent och forskningsledare, ger här en bakgrund till denna studie och diskuterar resultaten.

Hur vill våra patienter att vården ska bedrivas?

Vetenskap och beprövad erfarenhet är viktigt för läkare, medan politiker och administratörer vill minska kostnaderna. Men är det någon som lyssnar på vad patienterna vill? I denna krönika lyfter Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi, fram sina personliga funderingar.

Läkare med neurologisk sjukdom – vittnesmål i nutid och dåtid

Studier visar att när läkare blir sjuka görs ofta avsteg från de riktlinjer om utredning, bedömning och uppföljning som tagits fram för att trygga en god och patientsäker vård. Man kan fråga sig varför? Ett sätt att belysa ämnet går genom läkarnas egna vittnesmål. Läs mer i denna artikel av Jonatan Wistrand, ST-läkare i allmänmedicin och medicinhistoriker vid Lunds universitet.