Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nätverksträff för ALS/MND-team, Göteborg 11-12 september

Under två strålande höstdagar då Göteborg visade upp sig från sin allra mest charmerande sida träffades 75 personer från nio ALS-team från åtta olika städer runt om i Sverige på den första nationella nätverksträffen för (tvärprofessionella) ALS/MND-team. Här refererar logoped Malin Sixt Börjesson från nätverksträffen som kan bli startskottet på en mer lik och jämlik vård över hela Sverige.

Läs mer...

2014 Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting, Boston 10–13 september 2014

Tionde till trettonde september gick årets ECTRIMS (European Congress for Treatment and Research In Multiple Sclerosis) av stapeln i Boston, USA. Detta år i form av ett sammanslaget möte med den amerikanska systerorganisationen ACTRIMS. Årets kongress hade ca 9000 besökare. Kongressen refereras här av ST-läkare/doktorand Mattias Vågberg, Umeå.

Läs mer...

Hjärntrötthet – diagnoskriterier och behandlingsmöjligheter

Mental trötthet efter stroke, skallskada, hjärninflammation, men också efter andra sjukdomar som drabbar hjärnan, leder ofta till att hjärnan kräver ökade resurser för att fungera och patienten orkar inte lika mycket som tidigare. För att förstå en patient som klagar på trötthet krävs en noggrann undersökning. Neuropsykolog Birgitta Johansson och neurolog Lars Rönnbäck, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, har arbetat med personer som drabbats av mental trötthet efter skallskada eller stroke och har föreslagit kriterier för mental trötthet. Här ger de en översikt över området.

Läs mer...