Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Fallskador går att förebygga genom träning

Forskning visar att genom specifik och målinriktad träning kan man minska risken för att skada sig. Nu kommer forskningen till nytta via utbildningar inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicin och omsorg.

Läs mer...

Läkemedel mot epilepsi kan utvecklas från kåda

Nya molekyler, utvecklade av forskare vid Linköpings universitet, har lovande egenskaper för att kunna utvecklas till läkemedel mot epilepsi. Bland annat har flera av molekylerna anti-epileptisk effekt, enligt en studie som publiceras i tidskriften Epilepsia.

Läs mer...

FDA godkänner Aduhelm (aducanumab) för behandling av Alzheimer’s sjukdom

Igår godkände FDA  Aduhelm (aducanumab) för behandling av patienter med with Alzheimer’s sjukdom via Accelerated Approval. Processen används när FDA godkänner ett läkemedel för en allvarlig livshotande sjukdom och effekten verkar vara betydligt bättre än existerande behandling.

Läs mer...

Avhandling om bedömning av motorik med bärbar sensor

Ett bärbart system med sensorer fungerar väl för att mäta motorik under gång och balans samt balans hos personer med neurologisk sjukdom. Systemet kan underlätta arbetet i den kliniska vardagen.

Läs mer...

Nya rön om autoreglering av hjärnans blodflöde kan förbättra vården vid svåra hjärnskador

Nya forskningsresultat inom neurointensiven på Akademiska driver på utvecklingen mot mer individualiserad behandling för patienter med svåra skallskador. Bland annat tar man numera mer hänsyn till patienternas normala förmåga att reglera blodflödet i hjärnan.

Läs mer...

Artiklar

Hopp om nya immunterapier mot ALS?

ALS-forskare vid Umeå Universitet har nu utvecklat specifika antikroppar som kan binda, och minska spridning av sjukdomsassocierade SOD1-aggregat i transgena musmodeller för ALS. Försöken ger hopp om utveckling av nya immunterapier som kan bromsa sjukdomen.

Botoxbiverkningar misstas för neuromuskulära sjukdomar och grumlar diagnostiken

Den ökande användningen av botox i kosmetiskt syfte ökar risken för nervgiftsrelaterade biverkningar, som kan misstas för neuromuskulär […]

Miia Kivipelto kartlägger faktorerna som kan förebygga demenssjukdom

Hon har själv flera år kvar till 50 men har varit fascinerad av ålderdom – och hur den påverkar hjärnhälsan – i mer än två decennier, ja egentligen ända sedan barndomen. Professor Miia Kivipelto på Karolinska Institutet har hunnit få otaliga utmärkelser, senast det prestigefyllda Rymanpriset, för sin banbrytande forskning om hur vi genom livsstilsförändringar kan förebygga och påverka demenssjukdom.

Neuromyelitis optica spektrum sjukdomar måste behandlas tidigt och kontinuerligt

Neuromyelitis optica är en inflammatorisk sjukdom som inte sällan förväxlas med MS, vars debutsymtom ofta är optikusneurit. I denna state-of-the-art-artikel får du lära dig mer om dessa sällsynta sjukdomar.

Lillhjärnans roll i timing av rörelser

Tidsmässig kontroll, ”timing”, är en viktig aspekt av alla rörelser. Betänk vad som händer om du lutar tekoppen en bråkdel av en sekund innan du fört den mot munnen eller om en pianist trycker ner en tangent några millisekunder för sent! Det räcker faktiskt att en tangentnedtryckning är feltimad med 20 millisekunder för att en vaken lyssnare skall höra felet. En särskilt viktig typ av rörelser som man inte får glömma är vårt tal – det blir helt obegripligt om inte varje ljud kommer i rätt ögonblick. Läs mer i denna spännande artikel av Germund Hesslow, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet.