Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya EpilepsiAppen kan ge BÄTTRE KONTROLL

Det har tidigare saknats ett bra verktyg för att översiktligt registrera epilepsianfall, medicinering och välbefinnande. Nu finns en ny svensk mobilapplikation – EpilepsiAppen. Mirja Neideman, barn- och ungdomssjuksköterska på Neurologimottagningen, Sachsska barn- och ungdomssjukhus, Stockholm, beskriver bakgrunden till utvecklingsarbetet och ser gärna att sjukvården rekommenderar sina patienter att ladda ner och använda appen i sin smartphone.

Läs mer...

Ögoninflammation efter epileptiska anfall

Ögoninflammation efter epileptiska anfall En svensk forskargrupp har nyligen i djurstudier visat att epileptiska anfall hos råttor leder till inflammation med gliacellsaktivering i näthinnan. Inflammationen kan minskas med hjälp av antikroppsbehandling intratekalt mot ett protein som verkar på mikrogliaceller. Det är än så länge okänt om gliacells aktivering förkommer hos patienter med epilepsi och om […]

Läs mer...

PEROXIREDOXIN förlänger livet genom att guida chaperoner till skadade proteiner

Ny forskning från Göteborgs universitet har ökat kunskapen om hur celler åldras. Studierna kan få betydelse för förståelsen för uppkomsten av sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Denna spännande cellforskning beskrivs här av Sarah Hanzén, doktorand, Institutionen för kemi och molekylärbiologi och Katarina Vielfort, PhD och forskare, Institutionen för biomedicin, båda vid Göteborgs universitet.

Läs mer...