Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Göran Gustafssonpriset för forskning av hjärnceller

Goncalo Castelo-Branco vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik får Göran Gustafssonpriset i medicin, ”för hans nyskapande analys av oligodendrocyter och nervcellers myelinisering i hälsa och sjukdom”.

Läs mer...

Ny svensk teknik ger tidigare och säkrare diagnoser för patienter med Alzheimers och andra kognitiva sjukdomar

En ny teknik för enklare och mer träffsäker diagnostik av demens-/ kognitiva sjukdomar har utvecklats av start-up bolaget Geras Solutions i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetssjukhuset. Tekniken är tänkt att avlasta minnesutredningar i både primärvården och på specialistmottagningarna. En forskningsstudie, som nu publiceras i The Journal of Prevention of Alzheimers Disease, visar på högre träffsäkerhet för de digitala testerna än vad som givits av de normala intervju-baserade utredningarna.

Läs mer...

Långvariga problem för TBE-patienter

Sämre minne, motivation och motorik. Det är några av de problem som kan finnas kvar i flera år efter fästingburen hjärninflammation, TBE, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Läs mer...

Svenskt e-sportsevent samlade in 400 000 kr till välgörenhet  – miljontals personer runt om i världen bidrog till Alzheimerforskningen!

2021 är världen fortfarande uppochner – men vissa saker stannar inte upp på grund av en pandemi – tex Alzheimers sjukdom. Mellan 13 och 21 februari anordnade ESA (European Speedrunner Assembly) e-sportseventet Alzheimers Game Over.

Läs mer...

Hjärnskada kan påvisas hos covid-19-patienter

Många covid-19-patienter har neurologiska symtom, men rutinprover visar oftast inte någon hjärnpåverkan. I en studie vid Uppsala universitet har forskare upptäckt skador på hjärnan hos patienter, genom att analysera prover från ryggmärgsvätskan.

Läs mer...

Innovativ metod underlättar tidig prognos vid MS

Gör det möjligt att snabbare identifiera dem som i framtiden riskerar en hastigt försämrad sjukdomsutveckling för att kunna anpassa behandlingen därefter.

Läs mer...

Artiklar

Laserablationer vid behandling av terapiresistent epilepsi

Att med hjälp av laser värma upp och inducera vävnadsskada kan vara ett alternativ hos vissa patienter med epilepsi. I denna artikel beskriver Ulrika Sandvik, Jiri Bartek och Margrét Jensdottir, sina erfarenheterna av denna minimalinvasiva metod vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Sjukdomsmarkörer för Huntingtons sjukdom

Proteiner i ryggmärgsvätska avslöjar sjukdomsmekanismer och möjliggör mätning av sjukdomsaktivitet vid Huntingtons sjukdom. I denna artikel berättar Valter […]

Svenska kliniker samarbetar inom global neurokirurgi

Avsaknad av tillgång till kirurgiska åtgärder är ett av världens mest trängande hälsoproblem. Utvecklingen av långsiktigt hållbara lösningar för att öka den globala tillgängligheten till kirurgi är av yttersta vikt. Swedish African Neurosurgery Collaboration grundades 2018 för att bidra till utvecklingen av neurokirurgisk behandling och vård i Afrika. Konceptet INTIMA har utvecklats inom organisationen och utvärderas löpande i samband med utförda missioner. En dramatisk ökning av antalet utförda ingrepp, samt förbättring av postoperativa utfall, har kunnat påvisas efter utförda insatser.

ANA2020 – Virtual Meeting, 4–9 October 2020

American Neurological Association arrangerade sitt årliga möte den 4–9 oktober 2020. På grund av pandemin, blev den 14:e upplagan ett virtuellt möte. Magnhild Sandberg, docent i neurologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund, deltog på distans och bidrar här med en rapport.

American Epilepsy Society’s annual meeting, 4–8 December 2020

Det amerikanska epilepsisällskapet arrangerade sitt årliga möte i början av december 2020. På plats framför skärmen fanns Johan Zelano, överläkare och docent, som bidrar med en sammanfattning och personliga reflektioner.