Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nya data för Siponimod presenterade på AAN

Novartis presenterade idag en ny analys av data från EXPAND studien där Siponimod testats på patienter med sekundär, progressiv multipel skleros.

Läs mer...

MS-patienter hjälps av behandling som inte påminner om sjukdomen

Många patienter med den neurologiska sjukdomen multipel skleros mår bättre av behandling som kan ges som dropp i glesa intervall. Inflammationen minskar och patienterna är nöjda. Trots det har läkemedelsbolaget slutat forska på preparatet. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Läs mer...

Utan stöd är en av tre med Parkinsons sjukdom fast i hemmet

En av tre med Parkinsons sjukdom kan inte lämna hemmet utan hjälpmedel eller personlig assistans. Men med hjälpmedel och/eller personligt stöd kan nittio procent ta sig utanför stadsgränsen.

Läs mer...

Ny sjukdomsmodell underlättar utveckling av mediciner mot ALS och MS

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny sjukdomsmodell för neurodegenerativa sjukdomar såsom ALS och MS, som kan användas för att utveckla nya immunterapier.

Läs mer...

Hjärnoperation utan att öppna kraniet

Patienter som lider av epilepsi eller har tumörer i hjärnan i en utsträckning som kräver kirurgiskt ingrepp har nu möjlighet att slippa att kraniet öppnas när kirurgen ska få tillgång till det sjuka området i hjärnan.

Läs mer...

Nya rön kan hjälpa ishockeyspelare efter hjärnskakning

Ett enkelt blodprov kan ge ishockeyspelare en tydlig signal om när det är okej att återgå i spel efter en hjärnskakning. I en studie, publicerad i tidskriften Neurology, har forskare vid Sahlgrenska akademin identifierat den i särklass bästa blodbaserade biomarkören för att bedöma skadorna.

Läs mer...

Artiklar

Glidande indikationer för DT-angiografi av hals och hjärna

Diagnostiska undersökningars berättigande är av flera skäl en högaktuell fråga – särskilt de som både är dyra och medför joniserande strålning för patienten. Under de senaste åren har en krypande känsla vuxit fram, att vi gör lite för många DT-angiografier på lite för svaga indikationer. Detta menar David Fällmar, Johan Wikström och Adel Shalabi, samtliga verksamma vid Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som vill väcka en diskussion med denna artikel.

Videokommunikation: Enklare för patienter och mindre kostsamt för samhället

Vård på distans med hjälp av videokommunikation kan både förenkla för patienten och minska samhällets vårdkostnader. Detta visar bland annat en nyligen publicerad svensk studie1 där man undersökt videokommunikation i samband med utprovning av läkemedel i hemmet för personer med Parkinsons sjukdom. Resultaten beskrivs här av Anders Johansson, överläkare, och Thomas Willows, biträdande över läkare, båda vid Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset.

Fettgillande molekyler – kan de bli nya läkemedel mot epilepsi?

Forskare vid Linköpings universitet har hittat ett helt nytt bindningsställe för molekyler som kan påverka elektriska impulser i nervceller. Upptäckten öppnar upp möjligheten att designa nya typer av läkemedel mot epilepsi. I denna artikel av professor Fredrik Elinder, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, så du veta mer.

7th JOINT ECTRIMS–ACTRIMS MEETING 25-28 oktober 2017

European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) avhöll sin årliga kongress i Paris i oktober, denna gång tillsammans med den amerikanska systerorganisationen ACTRIMS. På plats fanns Magnhild Sandberg, docent i neurologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund, som här bidrar med ett referat från den 33:e ECTRIMS-kongressen, med mer än 10.000 deltagare.

När tabletterna inte ger tillräcklig effekt

Den 9–10 november 2017 anordnades det fjärde årliga utbildningsmötet kring Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, då tablettbehandling inte längre är tillräcklig. Mötet samlade ett hundratal neurologer, geriatriker och parkinsonsjuksköterskor för inhämtning av kunskap och utbyte av erfarenheter. Här beskrivs kortfattat några av de ämnen som togs upp.