Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Världsencefalitdagan 22 februari: Informationskampanj om hjärnsjukdomen som kan orsakas av världens farligaste djur – en mygga

Åtta av tio personer vet inte vad encefalit, hjärninflammation, är. En hög siffra som visar på behovet av mer information om denna svåra hjärnsjukdom. Encefalit orsakas bland annat av virus och smittvägen kan vara myggburen (japansk encefalit) men också luftburen som vid mässling.

Läs mer...

​​​​​​ Ögonrörelserna lever längst vid ALS

Varför är nervcellerna som styr våra ögonrörelser förskonade vid den dödliga sjukdomen ALS? Det ska forskaren Nigel Kee vid Karolinska Institutet med stöd av Hjärnfonden ta reda på. Om vi kan förstå vilka egenskaper som leder till att vissa nervceller lever längre skulle det kunna leda till en ny behandling som bromsar sjukdomen.

Läs mer...

Nu öppnar Centrum för Huntingtons sjukdom

Med det nya centret hoppas man kunna vara med och driva forskningen om sjukdomen framåt.

Läs mer...

Hansa Medical beviljas särläkemedelsstatus för IdeS och behandling av Guillain-Barrés syndrom i USA

Hansa Medical meddelar att U.S. Food and Drug Administration (FDA) har beviljat bolagets ansökan om särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för läkemedelskandidaten IdeS (INN: Imlifidase) och behandling av Guillain-Barrés syndrom. Mer information om den beviljade ansökan har publicerats på www.fda.com

Läs mer...

Alzheimersforskare från Karlstad prisas

Erik Portelius från Karlstad forskar om Alzheimers sjukdom på Sahlgrenska akademin i Göteborg. Som ung forskare under 40 år prisas han nu.

Läs mer...

Ny kartläggning ger kunskap om blodkärlens betydelse vid hjärnsjukdom

I en ny artikel i Nature presenterar forskare från Uppsala universitet en detaljerad molekylär kartläggning av cellerna som bygger upp hjärnans blodkärl och den livsviktiga så kallade blod-hjärnbarriären.

Läs mer...

Artiklar

Glidande indikationer för DT-angiografi av hals och hjärna

Diagnostiska undersökningars berättigande är av flera skäl en högaktuell fråga – särskilt de som både är dyra och medför joniserande strålning för patienten. Under de senaste åren har en krypande känsla vuxit fram, att vi gör lite för många DT-angiografier på lite för svaga indikationer. Detta menar David Fällmar, Johan Wikström och Adel Shalabi, samtliga verksamma vid Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som vill väcka en diskussion med denna artikel.

Videokommunikation: Enklare för patienter och mindre kostsamt för samhället

Vård på distans med hjälp av videokommunikation kan både förenkla för patienten och minska samhällets vårdkostnader. Detta visar bland annat en nyligen publicerad svensk studie1 där man undersökt videokommunikation i samband med utprovning av läkemedel i hemmet för personer med Parkinsons sjukdom. Resultaten beskrivs här av Anders Johansson, överläkare, och Thomas Willows, biträdande över läkare, båda vid Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset.

Fettgillande molekyler – kan de bli nya läkemedel mot epilepsi?

Forskare vid Linköpings universitet har hittat ett helt nytt bindningsställe för molekyler som kan påverka elektriska impulser i nervceller. Upptäckten öppnar upp möjligheten att designa nya typer av läkemedel mot epilepsi. I denna artikel av professor Fredrik Elinder, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, så du veta mer.

7th JOINT ECTRIMS–ACTRIMS MEETING 25-28 oktober 2017

European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) avhöll sin årliga kongress i Paris i oktober, denna gång tillsammans med den amerikanska systerorganisationen ACTRIMS. På plats fanns Magnhild Sandberg, docent i neurologi och överläkare vid Universitetssjukhuset i Lund, som här bidrar med ett referat från den 33:e ECTRIMS-kongressen, med mer än 10.000 deltagare.

När tabletterna inte ger tillräcklig effekt

Den 9–10 november 2017 anordnades det fjärde årliga utbildningsmötet kring Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, då tablettbehandling inte längre är tillräcklig. Mötet samlade ett hundratal neurologer, geriatriker och parkinsonsjuksköterskor för inhämtning av kunskap och utbyte av erfarenheter. Här beskrivs kortfattat några av de ämnen som togs upp.