Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Första dos i fas IIa-studie på menstruell migrän

Asarina Pharma AB har administrerat den första dosen i sin fas IIa-studie av en ny förebyggande behandling mot menstruell migrän. Sepranolone är det första migränläkemedlet endast för kvinnor, specifikt inriktat på menstruell migrän.

Läs mer...

Specialistläkare/ Överläkare i neurologi, Region Östergötland, Vrinnevi- sjukhuset

Som Specialistläkare/Överläkare hos oss arbetar du med neurologi på vår mottagning. De vanligaste förekommande neurologiska diagnoserna är MS, Epilepsi, Parkinson, huvudvärk och patienter med dystoni.

Läs mer...

Förmaksflimmer ökar risken för demens

Den som har förmaksflimmer löper nästan tre gånger ökad risk att utveckla demens även om man inte får en stroke. Det visar en ny studie från AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Läs mer...

Ny studie ökar kunskap om Alzheimer och Parkinson

När proteiner i hjärnan bildar fällningar till olösliga aggregat kan sjukdomar som till exempel Alzheimers eller Parkinsons uppstå. Nu har en forskargrupp kommit ett steg närmare till att förstå denna process.

Läs mer...

Sveriges första Alzheimerrapport ska öka kunskapen om demenssjukdomar

Alzheimerfonden har tagit fram Sveriges första vetenskapliga alzheimerrapport. Rapporten ska kunna läsas av gemene man för att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Läs mer...

Ny Wallenberg Academy Fellow vill förhindra demenssjukdomar

​Elin Esbjörner, docent på institutionen för biologi och bioteknik, forskar på frågan om varför hjärnans nervceller sakta förtvinar vid hjärnsjukdomar såsom Alzheimer och Parkinson. Kan det bero på att cellernas interna trafiksystem blir angripet av sjukdomsframkallande proteiner?

Läs mer...

Artiklar

Ovanligt fall med ovanligt lång överlevnad vid PML

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en allvarlig demyeliniserande sjukdom som främst drabbar personer med nedsatt immunförsvar. I denna artikel ger Madeleine Stigsdotter Nilsson en övergripande presentation av sjukdomen, samt beskriver ett ovanligt patientfall.

Specialistexamen i Neurologi

Redan på 1990-talet startade Svenska Neurologföreningen den frivilliga specialistexamen i neurologi i Sverige. Till en början var intresset för deltagande begränsat. Under senare år har intresset för deltagande i examen stadigt ökat. I denna artikel redogör professor Sten Fredrikson, ordförande i examinationskommittén sedan lång tid, för den svenska specialistexamen i neurologi.

Mäta epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke med SENSORER I TRÖJA

Mäta epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke med SENSORER I TRÖJA För att följa upp och planera olika behandlingar […]

Lämplighet att köra bil – en känslig fråga vid neurologisk sjukdom

Bilkörning är en självklar del av mångas liv och ett kvitto på att man är en kapabel, vuxen individ. Därför är frågan om att utreda den medicinska lämpligheten att köra bil så känslig. Trafikmedicinskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Tema Åldrande, är ett av få centrum i landet som är specialiserade på dessa bedömningar.

Munskärmsträning kan förbättra sväljfunktionen hos äldre personer med dysfagi

Orofaryngeal dysfagi, sväljsvårigheter som berör munhåla och svalg, är vanliga hos personer med neurologisk sjukdom. Komplikationerna kan vara svåra såsom näringsbrist, viktförlust, lunginflammation och för tidig död. Munskärmsträning är en ny och effektiv metod att behandla sväljsvårigheter. I denna artikel av presenterar Patricia Hägglund, logoped, fynden från sin avhandling.