Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Konferens med åldrandets olika aspekter i fokus

Med allt fler äldre i samhället behöver vi veta mer om åldrandet. I veckan samlas drygt 1 600 äldreforskare från hela världen i Göteborg för att dela med sig av sin kunskap om hur åldrandet påverkar allt från våra celler till samhället. Vid konferensen kommer Carin Mannheimers pris att delas ut till forskare inom AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Läs mer...

Vill stoppa läckage av proteiner till hjärnan

Ett etablerat cancerläkemedel kan bli ett viktigt verktyg i kampen för att besegra stroke. Antalet som drabbas av stroke i Sverige minskar, och samtidigt tar forskningen viktiga steg framåt. Ett exempel är ett stort projekt som handlar om effekten av läkemedlet imatinib vid akut stroke.

Läs mer...

Resultatet av studie som jämför Pradaxa med acetylsalicylsyra vid ESUS publicerat i NEJM

När dabigatran (Pradaxa®) jämfördes med acetylsalicylsyra (ASA) hos de patienter som tidigare hade drabbats av Embolic Stroke of Undetermined Source (ESUS) kunde man inte visa någon signifikant minskad risk för återinsjuknande i stroke. Inte heller fanns det någon signifikant skillnad mellan dabigatran och ASA vad gäller risken för större blödningar. Resultatet av studien, den första att jämföra dabigatran och ASA, publicerades nyligen i New England Journal of Medicine (NEJM) 1.

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Tegsedi vid ärftlig transtyretinamyloidos

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för Tegsedi (inotersen) som behandlar ärftlig transtyretinamyloidos också kallad Skelleftesjukan med funktionsnedsättning i de perifera nerverna, så kallad polyneuropati i stadium 1 eller 2.

Läs mer...

WHO ger för första gången ut riktlinjer för att minska risken för kognitiv svikt och demens

Professor Miia Kivipelto och hennes forskargrupp – the Nordic Brain Network – bidrog på ett betydande sätt i processen med att utveckla och definiera riktlinjerna, baserat på deras expertis och erfarenhet inom forskningsfältet kring risk och skyddande faktorer för demens och Alzheimers sjukdom.

Läs mer...

B-vitaminer påverkar positiv effekt av Omega-3 för människor med Alzheimers sjukdom

Resultaten tyder på att patienter innan de tar sitt n-3FAs som kosttillskott bör kontrollera nivåerna av sitt B- vitamin hos sin läkare för att få bästa möjliga utfall av kosttillskottet.

Läs mer...

Artiklar

Kan gamla oligodendrocyter reparera hjärnskador vid multipel skleros?

En ny studie från Karolinska Institutet visar att det sker en väldigt begränsad nybildning av oligodendrocyter i hjärnan hos patienter med multipel skleros (MS), till skillnad från vad man sett i studier på försöksdjur. Fynden stöder vikten av att behandla MS tidigt i sjukdomsförloppet eftersom gamla oligodendrocyter kan vara viktiga för reparationen av skadorna på myelinet. Resultaten beskrivs i denna artikel av Embla Steiner, Maggie Yeung och Lou Brundin.

Hur ska alla i Sverige få tillgång till trombektomi vid stroke?

Trombektomi vid stroke innebär att man avlägsnar en propp mekaniskt i hjärnan. Behandlingen är mycket effektiv. Möjligheten till ett oberoende liv fördubblas hos patienter som genomgår trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys. Samtidigt är tillgången till denna avancerade behandlingen ojämlikt fördelad över landet. I denna artikel sammanfattar Erik Lundström, överläkare vid Akademiska sjukhuset och adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet, situationen i Sverige.

Huntingtons sjukdom påverkar även hypotalamus

Det är väl känt att hjärnans motorcentrum tar skada vid Huntingtons sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu visat att även hypotalamus tar skada vilket påverkar humör, sömn och ämnesomsättning. Upptäckten skulle kunna leda till nya angreppspunkter för framtida läkemedel. Läs mer i denna artikel av Åsa Petersén, professor i neurovetenskap och överläkare i psykiatri.

Dubbelt upp och korta avstånd

Logistik, kommunikation och samarbete. Se där, tre viktiga hörnstenar för neurologivården vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

Undernäring hos äldre med neurologisk sjukdom

Maten och måltiderna är viktiga delar av våra liv. Det handlar om allt från hälsa och överlevnad till social samvaro och kulturella aktiviteter. Vid sjukdom eller plötsliga förändringar i livet ställs mycket på ända som kan ha en stor inverkan på vårt ätande och därmed på vår hälsa, vilket i sin tur kan leda till undernäring. Neurologiska sjuk domar och åldrande är vanliga orsaker till undernäring. I denna artikel ger professorerna Karin Wendin och Albert Westergren, båda vid Högskolan Kristianstad, en översiktlig beskrivning av undernäring, vad det innebär att vara drabbad och vad man kan göra för att motverka undernäring.