Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Missade ni Ectrims?

Här kan ni se en filmsn ut från ECTRIMS som ägde rum på Stockholmsmässan i förra veckan.

Läs mer...

Ny data för TECFIDERA® presenterades på ECTRIMS

Ny data som presenteras på ECTRIMS bekräftar långsiktig behandlingsnytta av TECFIDERA® (dimetyl fumarat över en 10 års period

Läs mer...

Mayzent kan bevara rörligheten längre hos patienter med sekundärprogressiv MS

Analys av resultaten från EXPAND visar att Mayzent® (siponimod) kan hjälpa patienter att behålla rörligheten i över fyra år längre i genomsnitt. Studien visar också på mindre förlust av grå hjärnsubstans.

Läs mer...

Tobias Granberg vid Karolinska Institutet tilldelas MERCK Grant for Multiple Sclerosis Innovation

Tobias Granberg tilldelas priset för hans projekt ”Rapid in vivo myelin and neurite density imaging – New promising quantitative and tissue-specific biomarkers for predicting disease progression and treatment response”.

Läs mer...

Nya registerbaserade data på gravida kvinnor med MS visar att behandling med interferon beta, vilket inkluderar Rebif, inte påverkar graviditetsutfallet

På ECTRIMS, som just nu pågår i Stockholm, presenterades data som visar att födelsevikt och huvudomfång inte påverkas hos barn vars mödrar behandlats med interferon beta (IFN β) under graviditeten. Det är viktiga resultat, eftersom MS är en sjukdom som är dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och de flesta är i barnafödande ålder.

Läs mer...

Merck initierar ett Fas III-studieprogram med Evobrutinib

Merck initierar ett Fas III-studieprogram med Evobrutinib Studierna EVOLUTION RMS 1 och 2 kommer att pröva effekt och […]

Läs mer...

Artiklar

Kan gamla oligodendrocyter reparera hjärnskador vid multipel skleros?

En ny studie från Karolinska Institutet visar att det sker en väldigt begränsad nybildning av oligodendrocyter i hjärnan hos patienter med multipel skleros (MS), till skillnad från vad man sett i studier på försöksdjur. Fynden stöder vikten av att behandla MS tidigt i sjukdomsförloppet eftersom gamla oligodendrocyter kan vara viktiga för reparationen av skadorna på myelinet. Resultaten beskrivs i denna artikel av Embla Steiner, Maggie Yeung och Lou Brundin.

Hur ska alla i Sverige få tillgång till trombektomi vid stroke?

Trombektomi vid stroke innebär att man avlägsnar en propp mekaniskt i hjärnan. Behandlingen är mycket effektiv. Möjligheten till ett oberoende liv fördubblas hos patienter som genomgår trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys. Samtidigt är tillgången till denna avancerade behandlingen ojämlikt fördelad över landet. I denna artikel sammanfattar Erik Lundström, överläkare vid Akademiska sjukhuset och adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet, situationen i Sverige.

Huntingtons sjukdom påverkar även hypotalamus

Det är väl känt att hjärnans motorcentrum tar skada vid Huntingtons sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu visat att även hypotalamus tar skada vilket påverkar humör, sömn och ämnesomsättning. Upptäckten skulle kunna leda till nya angreppspunkter för framtida läkemedel. Läs mer i denna artikel av Åsa Petersén, professor i neurovetenskap och överläkare i psykiatri.

Dubbelt upp och korta avstånd

Logistik, kommunikation och samarbete. Se där, tre viktiga hörnstenar för neurologivården vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

Undernäring hos äldre med neurologisk sjukdom

Maten och måltiderna är viktiga delar av våra liv. Det handlar om allt från hälsa och överlevnad till social samvaro och kulturella aktiviteter. Vid sjukdom eller plötsliga förändringar i livet ställs mycket på ända som kan ha en stor inverkan på vårt ätande och därmed på vår hälsa, vilket i sin tur kan leda till undernäring. Neurologiska sjuk domar och åldrande är vanliga orsaker till undernäring. I denna artikel ger professorerna Karin Wendin och Albert Westergren, båda vid Högskolan Kristianstad, en översiktlig beskrivning av undernäring, vad det innebär att vara drabbad och vad man kan göra för att motverka undernäring.