Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny teknik öppnar nya vägar inom neuro rehabiliteringen

Vid rehabiliteringsmedicinska universitetsklinken på Danderyds sjukhus pågår klinisk forskning och utveckling kring användning av ny teknik för funktionsdiagnostik, funktionsträning och funktionsstöd i vardagen. Det handlar om att återvinna handfunktionen efter stroke, träna gång med stöd av exoskelett och träning i hemmiljö med distansstöd från sjukgymnast. Här presenterar professor Jörgen Borg och hans medarbetare det pågående arbetet.

Läs mer...

Musik och taktil beröring lindrar symtomen vid Parkinsons sjukdom

Svaret på de kroniskt neurologiskt sjuka patienternas behov av lindring av sina symtom blir oftast polyfarmaci. I sin avhandling visar överläkare Örjan Skogar, Länssjukhuset Ryhov, att det finns rika möjligheter att vetenskapligt utvärdera komplementärmedicinska angreppssätt på kroniska sjukdomssymtom. Avhandlingen, som handlar om traditionell beröringsterapi i kombination med vila och musik, pekar på möjligheten att strukturera vården och omhändertagandet av kroniskt sjuka patienter på nya okonventionella sätt som vilar på mångtusenåriga erfarenheter.

Läs mer...

Systemtänkande saknas i Svensk spinalvård

Vård och rehabilitering av ryggmärgsskadade personer har varit ett dystert kapitel i medicinhistorien. Ett paradigmskifte skedde under andra världskriget och enigheten kring organisationen av effektiv spinalvård är numera internationellt sett mycket stort. Märkligt då att det är enklare att införa en sådan organisation i södra Afrika än i Sverige, anser Richard Levi och Göran Lagerström, bägge aktiva inom spinalvård sedan flera decennier.

Läs mer...