Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny tillväxtfaktor i klinisk prövning för Parkinsons sjukdom

Aktuella behandlingar för Parkinsons sjukdom är sedan decennier endast symtomatiska till sin natur. Trots att sjukdomen är fortskridande, så finns det i dagsläget ingen kliniskt etablerad neuroprotektiv eller neuroregenerativ behandling för Parkinsons sjukdom. Platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) är en tillväxtfaktor som visat lovande resultat. Dessa presenteras här av Gesine Paul-Visse, biträdande överläkare, Neurologiska Kliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund och docent, Translationell Neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Läs mer...

Stroke i ett internationellt perspektiv

När det gäller sjukdomsförekomst och vård har vi ofta ett intresse främst för utvecklingen i egna landet, snarare än det globala perspektivet. För stroke pågår just nu en stark utveckling kring åtgärder att förhindra en global strokeepidemi och olika policyfrågor är i starkt fokus. I den här artikeln sammanfattar Bo Norrving, professor i neurologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, några av huvuddragen kring detta.

Läs mer...

Referat från Svenska Neurologiveckan 2015 i Umeå: Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD

I år arrangerades för första gången någonsin Svenska Neurologiveckan den 4–8 maj iUmeå Folkets Hus. Tidigare har Svenska Neurologföreningens årsmöte kombinerats med 2,5 dagars fortbildning. Detta upplägg har nu förlängts till en vecka med föreläsningar i ett samarrangemang med de olika specialistföreningarna. På plats var Måns Berglund, ST-läkare, Laleh Zarrinkoob, specialistläkare, båda vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och Lisa Wittinger, ST-läkare vid Örebro Universitetssjukhus, som här ger en sammanfattning av veckan.

Läs mer...