Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tidig prediktion av spasticitet i övre extremitet efter stroke

Spasticitet i övre extremitet är vanligt efter stroke och kan innebära funktionsnedsättning, smärta och hjälpbehov. Genom att tidigt förutsäga vilka patienter som befinner sig i riskzonen för spasticitet, kan problemen förebyggas med tätare uppföljningar och relevant behandling. Arve Opheim, fysioterapeut, PhD; Hanna C Persson, leg. fysioterapeut, MSc; Anna Danielsson, leg. fysioterapeut, PhD; Margit Alt Murphy, leg. fysioterapeut, PhD och Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare, professor, PhD, samtliga vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin i Göteborg, presenterar här faktorer som i ett tidigt skede kan förutsäga spasticitet i armen ett år efter stroke.

Läs mer...

Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases 2015, Malmö 26-28 augusti – Mångfaldiga internationella perspektiv på strokevård

Den 18:e nordiska kongressen arrangerad av Nordic Stroke Society ägde rum i Malmö den 26-28 augusti, 2015. Föreningen som i många år arrangerat nordiska strokekongresser bildades för över 30 år sedan. Denna rapport från årets kongress av Ann-Cathrin Jönsson, docent vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, inleds med en beskrivning av bakgrunden till Nordic Stroke Society.

Läs mer...

Vägen till standardiserade Alzheimermarkörer

Forskare vid Göteborgs universitet har utvecklat en referensmetod för standardiserade mätningar som kan diagnostisera Alzheimers sjukdom årtionden innan symtomen visar sig. Metoden kommer nu formellt användas som standard inom Alzheimer-diagnostiken världen över. Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och University College London, beskriver här bakgrunden till metoden.

Läs mer...