Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Positiva resultat gällande förbättring av funktionsnedsättning och livskvalitet för Fremanezumab vid migrän

Dessa resultat inkluderar reduktion av månatliga genomsnittliga migrändagar; reduktion av migränrelaterade symptom; samt förbättring av depressionsstatus, arbetsproduktivitet och aktivitetsnedsättning.

Läs mer...

Novartis, Amgen och Banner Alzheimer’s Institute avbryter det kliniska programmet med BACE inhibitor CNP520 för Alzheimer’s

Efter genomgång av resultaten från Generation Program studies, kunde inte längre den potentiella fördelen överväga risken för de deltagande patienterna varför studierna med tCNP520 avbryts.

Läs mer...

Epilepsikirurgi – ju tidigare desto bättre visar ny övergripande studie

Epilepsikirurgi – ju tidigare desto bättre visar ny övergripande studie Den som har svårbehandlad epilepsi och får kirurgi […]

Läs mer...

BioArctic och Eisai presenterar BAN2401 på Alzheimer’s Association International Conference 2019

BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att BAN2401 i kommer att presenteras på Alzheimer’s Association International Conference® 2019 (AAIC®) den 14-18 juli i Los Angeles, USA.

Läs mer...

Lägre risk för demens hos invandrare

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att invandrare generellt har en lägre risk för demens, där »healthy migrant«-effekten kan bidra, det vill säga att de som migrerat generellt sett är friskare. Personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion (Baltikum, Central- och Östeuropa) uppvisar samma demensrisk som svenskfödda.

Läs mer...

I ett nytt forskningsprojekt i Region Uppsala ska rehabilitering efter stroke kunna ske i hemmet.

– Programmet tar hänsyn till patientens rörelseförmåga och kan kompensera så att en begränsad rörelse blir större. När man får en upplevelse av att prestera bättre kan det stimulera läkningen, säger Per Hamid Ghatan, överläkare i rehabiliteringsmedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer...

Artiklar

Kan gamla oligodendrocyter reparera hjärnskador vid multipel skleros?

En ny studie från Karolinska Institutet visar att det sker en väldigt begränsad nybildning av oligodendrocyter i hjärnan hos patienter med multipel skleros (MS), till skillnad från vad man sett i studier på försöksdjur. Fynden stöder vikten av att behandla MS tidigt i sjukdomsförloppet eftersom gamla oligodendrocyter kan vara viktiga för reparationen av skadorna på myelinet. Resultaten beskrivs i denna artikel av Embla Steiner, Maggie Yeung och Lou Brundin.

Hur ska alla i Sverige få tillgång till trombektomi vid stroke?

Trombektomi vid stroke innebär att man avlägsnar en propp mekaniskt i hjärnan. Behandlingen är mycket effektiv. Möjligheten till ett oberoende liv fördubblas hos patienter som genomgår trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys. Samtidigt är tillgången till denna avancerade behandlingen ojämlikt fördelad över landet. I denna artikel sammanfattar Erik Lundström, överläkare vid Akademiska sjukhuset och adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet, situationen i Sverige.

Huntingtons sjukdom påverkar även hypotalamus

Det är väl känt att hjärnans motorcentrum tar skada vid Huntingtons sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu visat att även hypotalamus tar skada vilket påverkar humör, sömn och ämnesomsättning. Upptäckten skulle kunna leda till nya angreppspunkter för framtida läkemedel. Läs mer i denna artikel av Åsa Petersén, professor i neurovetenskap och överläkare i psykiatri.

Dubbelt upp och korta avstånd

Logistik, kommunikation och samarbete. Se där, tre viktiga hörnstenar för neurologivården vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

Undernäring hos äldre med neurologisk sjukdom

Maten och måltiderna är viktiga delar av våra liv. Det handlar om allt från hälsa och överlevnad till social samvaro och kulturella aktiviteter. Vid sjukdom eller plötsliga förändringar i livet ställs mycket på ända som kan ha en stor inverkan på vårt ätande och därmed på vår hälsa, vilket i sin tur kan leda till undernäring. Neurologiska sjuk domar och åldrande är vanliga orsaker till undernäring. I denna artikel ger professorerna Karin Wendin och Albert Westergren, båda vid Högskolan Kristianstad, en översiktlig beskrivning av undernäring, vad det innebär att vara drabbad och vad man kan göra för att motverka undernäring.