Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nyputsade råttor gav ledtrådar till hur hjärnan väljer beteende

Studien visar att när de går från ett beteende i putsningskedjan till nästa, förändras signaleringen i olika delar av hjärnan. Resultaten ökar förståelsen om vilka processer som styr hjärnans kontroll av rörelseinitiering, något som är ett stort problem för många med Parkinsons sjukdom.

Läs mer...

Kan AI hitta tidiga tecken på stroke?

Kan man upptäcka syrebrist i hjärnan som leder till stroke med hjälp av AI? Det ska forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och IT-fakulteten/Chalmers ta reda på i ett pågående kliniskt forskningsprojekt med start i oktober.

Läs mer...

Framstående forskning kring Alzheimers sjukdom belönas

Svenska Läkaresällskapet kan tack vare generösa donationer årligen dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. I år belönas bland annat framstående forskning kring Alzheimers sjukdom.

Läs mer...

Ny mekanism för att påverka nervimpulser upptäckt

I en ny studie har forskare från LiU identifierat en stor grupp substanser som påverkar själva kopplingen mellan jonkanalens olika funktionella delar. Upptäckten kan bidra till utvecklingen av framtida läkemedel.

Läs mer...

Ny typ av blodprov ger mer träffsäker diagnos vid Alzheimers sjukdom

Ett enkelt blodprov som med 90 % säkerhet visar om en patient har Alzheimers sjukdom har golvat forskarvärlden som talar om en ”gamechanger”. Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, leder forskargruppen som nu snabbt tagit ett stort steg mot bättre diagnostik.

Läs mer...

Pfizers genterapi för Duchennes muskeldystrofi får fast track-status av FDA

Pfizers genterapikandidat (PF-06939926) för behandling av Duchennes muskeldystrofi (DMD) har beviljats ”fast track designation” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Kandidaten utvärderas för närvarande med avseende på effekt och säkerhet i pojkar med DMD.

Läs mer...

Artiklar

Neuroradiologiska fynd vid covid-19

Under sommaren har en tilltagande ström av artiklar om neuroradiologiska fynd vid covid-19 (härefter benämnt covid) publicerats och ännu fler ogranskade förhandsmanuskript cirkulerar i ett svåröverskådligt flöde. Mycket av innehållet är fallrapporter och opportuna ”short communications” men flera mellanstora studier har hunnit ut. Den här artikeln av David Fällmar syftar till att sammanfatta innehållet i några sådana rapporter som har neuroradiologiskt innehåll. Den är på inget sätt heltäckande, men artiklarnas likheter och skillnader är väl värda en stunds begrundan.

EAN 2020, VIRTUAL Congress 23-26 maj

Vid EAN 2020, the European Academy of Neurologys sjätte kongress i maj 2020, diskuterades många aspekter som är relevanta för neurologer och andra specialister. Kongressens huvudtema var: Time for Action: Predict, Prevent, Repair. Här är en sammanfattning av Dorota Religa, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet.

TOMAS OLSSON fiskar efter mer kunskap om MS

Att kalla professor Tomas Olsson mångsidig är ett kraftigt understatement – han är inte bara en av våra mest namnkunniga MS-forskare med bland annat upptäckten av T-cellers roll vid sjukdomsuppkomsten i bagaget. Han är även en fanatisk fiskare, hängiven fågelskådare, engagerad saxofonist och klarinettist i ett storband och en ”ärkeliberal” som nu lurar på att gå in i politiken på allvar.

Covid-19 infektionen och MS

Med början i Wuhan, Kina december 2019 har covid-19 (corona virus disease 2019) spridits ut över världen och orsakat en pandemi med stora medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser. I Sverige har akutsjukvården varit hårt belastad men antalet svårt sjuka har gradvis minskat under sommarmånaderna. Sjukdomen orsakas av ett nytt coronavirus, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) som förutom feber och luftvägssymtom ofta ger upphov till neurologiska symtom. Jan Lycke och Magnus Gisslén ger här bakgrund till sjukdomen samt vilken neurologisk påverkan infektionen kan ge.

Med Parkinson som följeslagare – vad kan underlätta för att acceptera, hantera och leva ett gott liv?

Hur hanterar personer med Parkinsons sjukdom och deras närstående denna progressiva sjukdom i sitt vardagsliv? Vilket stöd behöver de mest för att kunna bibehålla livstillfredsställelsen och hur kan vården bidra? Det har Carina Hellqvist, parkinsonspecialiserad sjuksköterska, skrivit en avhandling om.