Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svenska Neurologföreningens Vårmöte, Uppsala, 21–23 Maj 2014

”Vi står i början av en hisnande framtid för neurologin. Den nya neurologin har inneburit en revolution med nya behandlingsmöjligheter och förbättrad vård för många av våra patienter med neurologiska sjukdomar.” Med de orden hälsade Svenska neurologföreningen deltagarna till årets Vårmöte välkomna till Uppsala. De nyheter som presenterades sträckte sig från det allra senaste om narkolepsi och epilepsi till den allra nyaste DAT-liganden PE2I, som anses vara mer selektiv än FP-CIT. Här refereras vårmötet av överläkare Eva Kumlien och STläkare Johan Zelano, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Läs mer...

Neuroteam – ett arbetssätt som underlättar för alla

I Sundsvall har neurologmottagningen arbetat i team med framförallt Parkinson-, MSoch ALS-patienter sedan slutet av 90-talet. Arbetssättet får ett gott betyg av patienterna och personalen tycker att det underlättar det egna arbetet att ha tillgång till ett neuroteam. Dessutom sporrar det till att förbättra sig på respektive område inom teamet.

Läs mer...

Rapport från 23rd European Stroke Conference Nice 6-9 Maj 2014

Den 23:e Europeiska strokekonferensen ägde i år rum i Nice, Frankrike. Professor Arne Lindgren återger här några viktiga axplock från en som helhet utmärkt konferens.

Läs mer...