Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tyrosinkinashämning med IMATINIB – genombrott för en ny behandling av AKUT STROKE?

Ett läkemedel som brukar användas mot leukemi, imatinib, har visat sig återställa följderna av stroke och minska andelen drabbade med bestående funktionsnedsättningar eller död. Det visar en studie som presenteras här av Nils Wahlgren, professor, Niaz Ahmed, docent och Ulf Eriksson, professor, samtliga vid Karolinska Institutet.

Läs mer...

Medicinsk behandling av CERVIKAL DISSEKTION

Dissektion av hjärnans arteriella kärl är en vanlig orsak till stroke hos unga personer. Denna artikel av Erik Lundström, docent och sektionsöverläkare i neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, fokuserar på frågor som rör den medicinska behandlingen av halskärlsdissektion.

Läs mer...

Nästa steg vid PARKINSONS SJUKDOM – fördjupningsmöte om handläggningen av patienter i komplikationsfas

I slutet av januari anordnades 2017 års Nordiska Parkinson-fördjupningsmöte, det trettonde i ordningen. Årets föredrag fokuserade på praktisk erfarenhet, forskning och behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med särskild betoning på det multidisciplinära omhändertagandet.

Läs mer...