Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Mayzent® (siponimod) är nu godkänt i EU för sekundär progressiv MS

Mayzent® (siponimod) är nu godkänt i EU för sekundär progressiv MS Novartis meddelade idag att Kommisionen har godkänt […]

Läs mer...

Podtips: Kaj Blennow i ett samtal om Alzheimers sjukdom

Sahlgrenska akademins podcast Akademiliv är tillbaka. Denna gång med Kaj Blennow, professor i neurokemi, för ett samtal om forskningsmetoder, biomarkörer och jakten på boten av Alzheimers sjukdom.

Läs mer...

Protein i jäst kan ge ledtrådar om Parkinson

När våra celler bygger proteiner kan mycket gå fel. En avhandling vid Umeå universitet har upptäckt att en viss liten molekyl hos jäst påverkar hur DNA-koden läses av när nya proteiner ska tillverkas. Felaktigheter i processen förknippas med Parkinson och andra neurologiska sjukdomar.

Läs mer...

Flera nyheter när riktlinjerna för strokevården ses över

Fler patienter som drabbas av stroke bör få behandling med den avancerade metoden trombektomi. Hälso- och sjukvården kan nu också lättare dokumentera att patienterna får en strukturerad uppföljning efter en stroke. Det är några av nyheterna i de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid stroke, som Socialstyrelsen presenterar idag.

Läs mer...

Hjärnfondens stipendiater 2020

Nu är det klart vilka som får Hjärnfondens postdoktorala stipendium 2020. Den Vetenskapliga nämnden beslutade att dela ut stipendier till 12 forskare som nyligen avlagt doktorsexamen. De kommer att kunna forska på heltid i två år om hjärnan och dess sjukdomar. Stipendiesumman är 300 000 kronor per år.

Läs mer...

Patienter med Parkinsons Sjukdom erbjuds möjlighet att träna hemma med Träning på Recept

Det har gjorts stora satsningar för att erbjuda personer med Parkinsons sjukdom specifik träning för att maximera hälsa och funktion oavsett adress. Det är Träning på Recept, en digital plattform där patienter får diagnosanpassad träning med inspelade filmer där användaren blir guidad av erfarna läkare och fysioterapeuter genom hela träningspasset. Träning på Recept är även en FaR certifierad aktivitet och via FaR får användaren ett rabatterat pris.

Läs mer...

Artiklar

Immunterapi som framtida behandling mot neurodegenerativa sjukdomar

Immunterapi mot tumor necrosis factor alpha (TNFα) och andra proinflammatoriska molekyler har revolutionerat vården av patienter med reumatoid artrit och vissa andra autoimmuna sjuk domar. Antikroppsbaserad behandling har med framgång även börjat användas mot en rad andra tillstånd, såsom osteoporos, makuladegeneration och vissa maligniteter. Bland annat kan en undergrupp av patienter med malignt melanom i dag behandlas med så kallade checkpoint-hämmare, antikroppar riktade mot proteiner som kontrollerar det adaptiva immunförsvaret. Upptäckten av dessa målmolekyler för innovativ cancerbehandling belönades 2018 med Nobelpriset i medicin eller fysiologi.

Seglivade förställningar gav epileptiker yrkesförbud

För femtio år sedan, år 1969, slopades äktenskapshinder för epileptiker som antogs ha en ärftlig epilepsi i Sverige. Den medicinska utvecklingen med nya möjligheter till bland annat diagnostik som hade skett under 1900-talet kom äntligen att få genomslag i politiska beslut. Men trots den ökade kunskapen och riksdagsbeslutet levde fortfarande gamla föreställningar mot epileptiker kvar i samhället, något som inte minst visade sig när det gäller möjligheter för personer med epilepsi att kunna få en anställning. I denna artikel av historikern Johanna Ringarp får vi en tillbakablick kring hur samhällets syn på epilepsi förändrats.

Bengt Winblad – Spindeln i Alzheimerforskningens nät

I slutet av augusti tillkännagavs att Bengt Winblad får ”2019 European Grand Prix for Research” av La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. Han benämner priset som en av karriärens höjdpunkter – och det är en mycket innehållsrik karriär han har att plocka från. Intensivt fokus på forskning och klinik sedan början av 1970-talet, har gjort honom internationellt erkänd.

Det brinner i hjärnan!

Vid Alzheimers sjukdom ansamlas bland annat amyloida plack utanför nervcellerna. När vårt medfödda immunförsvar upptäcker placket aktiveras hjärnans immunrespons. I denna mekanism verkar proteinet galectin- 3-proteinet spela en stor roll. Kan inhibering av galectin-3 vara en ny behandling av Alzheimers sjukdom? Det är en fråga som Tomas Deierborg, docent vid Lunds universitet, hoppas finna svaret på.

Nya insikter om hur neuroner genereras i hippocampus

Astrocyter i hippocampus reglerar nybildning av hjärnceller i hippocampus, bland annat via sin kommunikation med neurala stamceller. Nyligen har forskare vid Göteborgs universitet i samar bete med forskare i Finland, Kanada och Slovenien identifierat nanofilament-proteinet nestin som en ny viktig faktor för regleringen av denna kommunikation.1 Integreringen av nya neuroner i hippocampus nervbanor kan påverka stabiliteten av etablerade minnesbilder men samtidigt också underlätta etablerandet av nya minnesbilder. Doktor Ulrika Wilhelmsson och professor Milos Pekny beskriver här hur minne och inlärning relaterar till mängden nytillkomna neuroner, och hur det påverkas av proteinet nestin i astrocyter.