Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Fremanezumabdata visar på kliniskt betydelsefull reduktion av antalet månatliga migrändagar

FOCUS-studien utvärderade Fremanezumabs effekt och säkerhet som preventiv behandling av migrän hos vuxna patienter som tidigare behandlats, utan tillfredsställande resultat, med två till fyra olika klasser migränprofylaktika. Behandling med fremanezumab visade sig vara effektiv jämfört med placebo.

Läs mer...

Kaj Blennow tilldelas Bengt Winblads pris 2019

Kaj Blennow tilldelas priset för sin mycket omfattande mångåriga translationella forskning kring demenssjukdomar.

Läs mer...

Bidrag till forskning om Alzheimers sjukdom

I ett forskningsprojekt som har beviljats bidrag från amerikanska Bright Focus Foundation ska forskarna ta reda på om det finns en koppling mellan sjukdomen och en specifik lever-genererad profil i blodet.

Läs mer...

Ny app, Dementia Risk Tool, upptäcker risk för att utveckla Alzheimer

Tidig upptäckt av Alzheimer gör att man genom en förändrad livsstil kan hålla sig frisk längre. Nu har RISE i samarbete med Karolinska Institutet och EIT tagit fram appen Dementia Risk Tool. Med hjälp av appen kan man tidigt göra en bedömning om man befinner sig i riskzonen för att utveckla Alzheimer eller demens.

Läs mer...

Mer arbetsinriktad smärtrehabilitering målet för studie på Akademiska

En kombination av psykologiska och fysiska rehabiliteringsinsatser har god effekt vid långvarig smärta, men ofta saknas tydlig inriktning mot återgång i arbete.

Läs mer...

De Skelleftesjuka kan inte vänta längre

Nya läkemedel som redan är godkända av det europeiska läkemedelsverket EMA måste skyndsamt implementeras i Sverige, skriver flera debattörer från FAMY i Svenska Dagbladet, Norran med flera dagstidningar.

Läs mer...

Artiklar

Kan gamla oligodendrocyter reparera hjärnskador vid multipel skleros?

En ny studie från Karolinska Institutet visar att det sker en väldigt begränsad nybildning av oligodendrocyter i hjärnan hos patienter med multipel skleros (MS), till skillnad från vad man sett i studier på försöksdjur. Fynden stöder vikten av att behandla MS tidigt i sjukdomsförloppet eftersom gamla oligodendrocyter kan vara viktiga för reparationen av skadorna på myelinet. Resultaten beskrivs i denna artikel av Embla Steiner, Maggie Yeung och Lou Brundin.

Hur ska alla i Sverige få tillgång till trombektomi vid stroke?

Trombektomi vid stroke innebär att man avlägsnar en propp mekaniskt i hjärnan. Behandlingen är mycket effektiv. Möjligheten till ett oberoende liv fördubblas hos patienter som genomgår trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys. Samtidigt är tillgången till denna avancerade behandlingen ojämlikt fördelad över landet. I denna artikel sammanfattar Erik Lundström, överläkare vid Akademiska sjukhuset och adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet, situationen i Sverige.

Huntingtons sjukdom påverkar även hypotalamus

Det är väl känt att hjärnans motorcentrum tar skada vid Huntingtons sjukdom. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu visat att även hypotalamus tar skada vilket påverkar humör, sömn och ämnesomsättning. Upptäckten skulle kunna leda till nya angreppspunkter för framtida läkemedel. Läs mer i denna artikel av Åsa Petersén, professor i neurovetenskap och överläkare i psykiatri.

Dubbelt upp och korta avstånd

Logistik, kommunikation och samarbete. Se där, tre viktiga hörnstenar för neurologivården vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

Undernäring hos äldre med neurologisk sjukdom

Maten och måltiderna är viktiga delar av våra liv. Det handlar om allt från hälsa och överlevnad till social samvaro och kulturella aktiviteter. Vid sjukdom eller plötsliga förändringar i livet ställs mycket på ända som kan ha en stor inverkan på vårt ätande och därmed på vår hälsa, vilket i sin tur kan leda till undernäring. Neurologiska sjuk domar och åldrande är vanliga orsaker till undernäring. I denna artikel ger professorerna Karin Wendin och Albert Westergren, båda vid Högskolan Kristianstad, en översiktlig beskrivning av undernäring, vad det innebär att vara drabbad och vad man kan göra för att motverka undernäring.