Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Neurologmottagningen, Helsingborgs Lasarett – Varmt, hjärtligt och entusiastiskt

Vid Neurologi i Sveriges besök på Neurologmottagningen på Helsingborgs lasarett är mottagandet varmt, hjärtligt och entusiastiskt. Det märks att den sammantrimmade personalen brinner för sina uppgifter och gör det i en kollektiv anda.

Läs mer...

Nya behandlingsmetoder för att skydda den omogna hjärnan

Framsteg inom neonatologin innebär att flertalet barn som föds så tidigt som vid 24 graviditetsveckor överlever men tyvärr på bekostnad av en hög risk att utveckla motoriska och kognitiva handikapp. I denna artikel av professor Henrik Hagberg, överläkare i fostermedicin och professor Carina Mallard, båda verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, belyses denna problematik och nya möjligheter att skydda den omogna hjärnan.

Läs mer...

Registerbaserad studie visar på låg familjär risk för MS

En ny studie från Karolinska institutet visar på lägre risker för släktingar till MS-drabbade individer att utveckla MS än vad tidigare studier har visat. Den nya studien visar också att det inte finns någon skillnad i risk mellan könen, till skillnad från tidigare undersökningar som visat ökad risk för släktingar på mödernet. Skillnaden i resultat mot tidigare studier tros bero på att studien bygger på heltäckande register och att den använder kontroller vid skattning av de relativa riskerna. Här presenteras studien av civilingenjör Helga Westerlind, Karolinska institutet, Solna.

Läs mer...