Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Fysisk träning som behandling vid myastenia gravis (mg)?

I somras hölls internationella kongressen för neuromuskulära sjukdomar i Wien, Österrike. Där föreläste Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala om två svenska studier som utförts avseende konditions- och styrketräning vid mg.

Läs mer...

Unga med Parkinsons sjukdom erbjuds teambaserad rehabilitering

Ett nytt rehabteam på Akademiska sjukhuset tar ett helhetsgrepp om unga personer med Parkinsons sjukdom. Syftet är att hela livssituationen ska beaktas och att personerna ska få strategier för att lättare kunna hantera svårigheter i sin vardag. Arbetssättet utgår från att personerna ska vara delaktiga i sin rehabilitering.

Läs mer...

Ny internetbehandling mot sömnlöshet

Problem med sömnen leder ofta till oro och lidande. Nu lanserar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en internetbehandling mot sömnlöshet. Målgruppen är patienter inom psykiatrin, där sömnproblem är vanliga och kan göra det svårt att bli bättre även avseende andra problem, som depression och ångest.

Läs mer...

Ett designat botulinumtoxin med förbättrad medicinsk potential

Botulinumneurotoxinet är ett vanligt läkemedel för behandling av en mängd neuromuskulära störningar såsom muskelspasmer, inkontinens och cerebral pares, samt andra sjukdomar som kronisk migrän och extrem svettning. En forskargrupp från Stockholms universitet har nu, i samarbete med Ipsen Bioinnovation och Harvard Medical School, fastställt de molekylära detaljerna för varför en variant av ett botulinumtoxin, som de har designat, har bättre receptorbindande egenskaper. Det konstruerade toxinet visar stor potential att kunna användas som läkemedel.

Läs mer...

Blodstamcellstransplantation effektivare än traditionell bromsmedicin vid skovvis MS

Det framgår av en internationell multicenterstudie där autolog blodstamcellstransplantation jämförts med konventionell behandling. Akademiska har som enda svenska sjukhus medverkat i studien vars resultat nu publicerats i JAMA.

Läs mer...

Hjälp via mobil efter stroke

Inom forskargruppen HELD på sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet, driver vi sedan några år tillbaka ett projekt: ”Delaktighet i vardagen efter stroke – Utveckling och utvärdering av en personcentrerad och teknikbaserad rehabilitering” som är finansierat av Utvecklingsforskning, Vetenskapsrådet. Projektet avser att utveckla kunskap om hur mobiltelefoner eller surfplattor kan integreras i en global interdisciplinär rehabiliteringsmodell för personer med stroke och deras närstående.

Läs mer...

Artiklar

Framtiden lovande för neurologistrokeenheten på Östersunds sjukhus

Med mobilt stroketeam, telemedicinska ronder och regionaliserad läkarutbildning klarar neurologi-strokeenheten på Östersunds sjukhus utmaningen att arbeta i ett glesbygdslän. Bland annat har patientnöjdheten ökat rejält under de senaste åren.

Ett automatiskt verktyg för analys av blodflödet i hjärnan

Med hjälp av en ”sannolikhetsatlas” som beskriver var i hjärnan olika blodkärl finns, går det att automatiskt analysera en stor del av hjärnans blodflöde som kan ses med magnetkamera. Därmed kan man snabbare avgöra vilken behandling som bör sättas in vid kärlsjukdom. Det visas i en ny avhandling, som sammanfattas i denna artikel av Tora Dunås, tidigare doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Hur mår neurologen?

De senaste åren har arbetsrelaterad ohälsa hos läkare uppmärksammats allt mer. Sjukskrivningar av psykiatrisk orsak ökar. En studie från Stockholms universitet (Bejerot 2011) fann att en rad arbetsmiljöfaktorer associerade med utmattningssyndrom försämrats för läkarkåren sedan 1990-talet. Allt färre läkare upplever stöd från ledningen, möjlighet att påverka och balans mellan arbete och fritid. Studier av utbrändhet bland amerikanska läkare kan ge insikter för att motverka denna utveckling även i Sverige, menar Johan Zelano, specialist i neurologi och vice ordförande i Svenska neurologföreningen.

Undersökning av dopaminsystemet i Parkinsons sjukdom med hjälp av HJÄRNAVBILDNING

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod för att med PET-kamera undersöka dopaminsystemet hos patienter med Parkinsons sjukdom. Metoden, som mäter nivåerna av proteinet dopamintransportören, skulle kunna förbättra diagnostiseringen av Parkinsons sjukdom. Läs mer om metoden i denna artikel av Andrea Varrone, universitetslektor, och Per Svenningsson, professor, båda vid Karolinska Institutet.

Nya material ger mjuka elektroder

Ett nytt elektriskt ledande material, mjukt som mänsklig vävnad, töjbart och med en ledningsförmåga som är stabil över lång tid – och som kan användas inuti kroppen för att exempelvis behandla epilepsi eller styra proteser med nervsignaler. Detta är något forskargruppen Mjuk Elektronik strävar efter att ta fram. Klas Tybrandt, docent och forskningsledare vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet, beskriver vad man åstadkommit hittills.