Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne delar ut 600000 till Saema Ansar

Saema Ansar, biträdande forskare och docent, får 600 000 kronor för studier kring nya strategier för trombolysbehandling samt återhämtning efter stroke med hjälp av nanoteknologi.

Läs mer...

siponimod gav bevarad gångförmåga hos patienter med sekundär progressiv MS jämfört med placebo

Ny data från EXPAND-studien från Novartis visar på positiva resultat med behandlingen siponimod. Resultaten visar att behandlingen i genomsnitt kan bevara gångförmåga i över fyra år längre hos patienter med sekundär progressiv MS[1] .Denna patientgrupp har fram till nu inte haft några andra behandlingsalternativ att tillgå. Studien visar också på minskad förlust av kognitiv funktion och grå hjärnsubstans.

Läs mer...

Litium kan lindra strålskador efter behandling av hjärntumör

Barn som fått strålning mot hjärnan för att behandla tumörer kan få kognitiva problem senare i livet. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att läkemedlet litium kan bidra till läkningen av dessa skador, långt efter att de uppkommit.

Läs mer...

Sjukdomen ME i fokus – nu startas ny specialistmottagning

Vården av patienter med sjukdomen ME behöver ses över, anser Region Västernorrland. Nu är regionen med och finansierar en specialistmottagning vid regionsjukhuset i Umeå.

Läs mer...

Bidrag till forskning om behandling av multipel skleros

Joachim Burman, docent vid Uppsala universitets institution för neurovetenskap, tilldelas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings Stora Anslag, ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare.

Läs mer...

Åtgärder ska minimera risken för allvarliga biverkningar med Lemtrada mot multipel skleros, MS

EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av Lemtrada (alemtuzumab) hos patienter med skovvis förlöpande multipel skleros, MS. De nya rekommendationerna ersätter de tillfälliga åtgärder som utfärdades i april 2019 och innefattar begränsad indikation, nya kontraindikationer samt andra riskminskningsåtgärder.

Läs mer...

Artiklar

Ovanligt fall med ovanligt lång överlevnad vid PML

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en allvarlig demyeliniserande sjukdom som främst drabbar personer med nedsatt immunförsvar. I denna artikel ger Madeleine Stigsdotter Nilsson en övergripande presentation av sjukdomen, samt beskriver ett ovanligt patientfall.

Specialistexamen i Neurologi

Redan på 1990-talet startade Svenska Neurologföreningen den frivilliga specialistexamen i neurologi i Sverige. Till en början var intresset för deltagande begränsat. Under senare år har intresset för deltagande i examen stadigt ökat. I denna artikel redogör professor Sten Fredrikson, ordförande i examinationskommittén sedan lång tid, för den svenska specialistexamen i neurologi.

Mäta epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke med SENSORER I TRÖJA

Mäta epilepsi, Parkinsons sjukdom och stroke med SENSORER I TRÖJA För att följa upp och planera olika behandlingar […]

Lämplighet att köra bil – en känslig fråga vid neurologisk sjukdom

Bilkörning är en självklar del av mångas liv och ett kvitto på att man är en kapabel, vuxen individ. Därför är frågan om att utreda den medicinska lämpligheten att köra bil så känslig. Trafikmedicinskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Tema Åldrande, är ett av få centrum i landet som är specialiserade på dessa bedömningar.

Munskärmsträning kan förbättra sväljfunktionen hos äldre personer med dysfagi

Orofaryngeal dysfagi, sväljsvårigheter som berör munhåla och svalg, är vanliga hos personer med neurologisk sjukdom. Komplikationerna kan vara svåra såsom näringsbrist, viktförlust, lunginflammation och för tidig död. Munskärmsträning är en ny och effektiv metod att behandla sväljsvårigheter. I denna artikel av presenterar Patricia Hägglund, logoped, fynden från sin avhandling.