Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Etik – Får man ljuga för patienter?

”Man skall göra gott och man skall inte skada.” Två grundläggande teser inom all sjukvård. Men vilken bör vara vägledande om en sanning riskerar att skada en patient? Och talar man verkligen sanning om man undanhåller de svar patienten inte frågar efter? Åke Andrén-Sandberg, överläkare, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, utvecklar resonemanget i frågan.

Läs mer...

AD/PD – Krönika från 2015 i Nice

Den 18-22 mars var det dags för AD/PD 2015, den 12:e internationella konferensen kring Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. På plats i Nice var Johan Lökk, professor och överläkare vid Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som bidrar med följande krönika.

Läs mer...

Angelo Antonini – Update on therapies for advanced Parkinson’s disease

Svenska Parkinsonakademien arrangerade i oktober en seminarieturné där Angelo Antonini, professor i Neurologi vid Parkinson Department and Movement Disorders Unit, IRCCS San Camillo, Venedig, var inbjuden. Han gav två mycket uppskattade dragningar av en föreläsning med titeln ”Update on therapies for advanced Parkinson’s disease – patient selection” vid Sahlgrenska universitetssjukhuset respektive Lunds universitetssjukhus. Här följer ett referat av Per Odin, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus.

Läs mer...