Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Åker du på kongress vill vi gärna ha kontakt

Ni är säkert medvetna om att det sedan den första januari i år inte är möjligt för läkemedelsföretagen att stå för några kostnader för deltagaravgifter, kost och logi i samband med medicinska kongresser. Detta skall från och med i år bekostas helt av huvudmannen. Vi tror att detta kommer att innebära att färre läkare får […]

Läs mer...

CoGNIT – Ett nytt datoriserat neuropsykologiskt testbatteri för idiopatisk normaltryckshydrocefalus

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus (INPH) är ett tillstånd som karakteriseras av gångstörning, inkontinens och kognitiv nedsättning hos äldre patienter. Den kognitiva nedsättningen kan påvisas genom neuropsykologisk testning. CoGNIT är ett nytt datoriserat neuropsykologiskt testbatteri utvecklat som ett alternativ till traditionell testning med papper och penna. I denna artikel ges en beskrivning av CoGNIT av ST-läkare Anders Behrens, Umeå Universitet.

Läs mer...

Fuktionella Symptom – Uppföljning av behandling genom teamverksamhet

Funktionella symtom, det vill säga funktionsavvikelser av till synes neurologisk art utan organisk förklaring, är ett relativt vanligt tillstånd. Idag vet vi inte hur man på bästa sätt behandlar denna patientgrupp. En uppföljning har gjorts av den teamverksamhet som på – gick vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, mellan 2013-2014. Resultaten beskrivs här av Annika Rydgård, Amanda Rosengren-Blom, Karin Hellström och Camilla Ekwall.

Läs mer...