Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fortbildning för framtiden: Huvudvärkssjuksköterskan Anno 2023

5–6 oktober 2023
Elite Hotel Savoy, Malmö

Har du träffat på bångstyriga patienter och vet inte riktigt hur du ska agera? Har du känt att de svar du gett till en migränpatient inte är helt optimalt? Årets möte har ambitionen att ge dig svar på dessa frågor och många fler.

Mötet kommer att avhandla hormoners inverkan på migrän ur en gynekologs perspektiv och hur patienterna hanterar sex och samlevnad, eller avsaknaden av densamma, vid migrän.

Du kommer att få ta del av det senaste i behandlingsväg för migränpatienter och få en ökad förståelse för fysioterapeutens roll samt av erfarenheter kring teambaserat omhändertagande.

Föreläsningar kommer att blandas med workshops och diskussionsstunder där deltagarna kan dela och ta del av varandras erfarenheter.

Vår ambition är att utbildningen ska leda till att huvudvärksintresserade sjuksköterskor runt om i landet får ett årligt återkommande forum för att ta del av den senaste informationen om, samt att diskutera aktuella frågeställningar inom huvudvärksområdet.

I samband med föreläsningarna kommer handouts med föreläsarbilder finnas tillgängligt till alla deltagare. Alla deltagare som deltar på hela utbildningen kommer att erhålla ett diplom.

Teva ansvarar för arrangemanget och finns tillgängliga under utbildningen. Antal platser är begränsat.

Varmt välkommen!
Styrgruppen och Teva

Styrgruppen består av:
Monicha Norén, klinikchef Migränkliniken Värnamo, Forskningssköterska. Sekreterare i styrelsen för Svenska Huvudvärkssällskapet. Medicinsk rådgivare i Huvudvärksförbundet.

samt

Veronica Dalevi, sjuksköterska med inriktning mot huvudvärk, MS och kliniska prövningar på Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen i Karlstad.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Fredrik Carlsson, Key Account Manager
070-379 66 02, [email protected]

För mer information och anmälan