Välkommen till det nationella symposiet Fokus Neurologi – MS

Webinar 25 mars 2021, 15:30 – 17:50

Biogen bjuder in dig till att deltaga på årets Fokus Neurologi-möte 2021. Mötet kommer att ske som webinar den 25 mars kl 15.30-17.50.
Nedan kan du ta del av den intressanta agendan som innehåller förläsningar inom områden som sekundär progressiv MS, neurodegeneration, kognitiv dysfunktion, fatigue och depression mm. Både nationella och internationella experter kommer att föreläsa och det finns möjlighet att ställa frågor till dessa. Mötet modereras av en programkommitté bestående av Charlotte Dahle, Lou Brundin och Jan lycke.
För att anmäla dig till detta webinar scannar du QR-koden eller klickar på denna länk och följer de enkla instruktionerna. Du kommer inom kort att få ett bekräftelsemail med länk för att ansluta dig till webinaret. 

Vi hörs den 25 mars 2021.

Välkommen!

Programkommitté & moderatorer:
JAN LYCKE | Professor, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
LOU BRUNDIN | Professor, Neurologkliniken/KI, Karolinska Universitetssjukhuset
CHARLOTTE DAHLE | Docent, Klinisk Immunologi/Neurologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus

Föreläsare:
MARKUS AXELSSON | MD, PhD, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
MARTIN KERSCHENSTEINER | Prof. Dr., Deputy Director of the Biomedical Center of the LMU München, Tyskland
JOÃO CERQUEIRA | M.D., PhD, Associated Professor at Minho University; Head of MS Clinic in Hospital de Braga, Portugal

Mer info och anmälan