Ej utbytbara läkemedel

6 frågor som testar dina kunskaper kring ej utbytbara läkemedel

För vissa läkemedel är kostnaderna onödigt höga för både patient och samhälle. Det finns stora möjligheter till besparingar, både för patienterna och samhället i stort. Därför har vi utformat denna utbildning som går in på flera viktiga områden.

I utbildningen hittar du 6 frågor som testar dina kliniska kunskaper. Utbildningen är digital och tar cirka 15 minuter att genomföra.

Klicka här för att gå till utbildningen

Denna utbildning är producerad av Add Health Media AB genom ovillkorligt ekonomiskt stöd från Orion Pharma AB. Utbildningen är granskad av farmaceut Christina Norrby.

 

Praktisk Medicin anordnar digitala och kostnadsfria utbildningar av läkare för läkare. Syftet med utbildningarna är att öka dina kunskaper inom olika terapiområden.
Klicka här för mer information om våra aktiva utbildningar