Vardagskampen – ett spel om att leva med Parkinson

Vardagskampen – ett spel om att leva med Parkinson

Neurologiska diagnoser som Parkinson, Multipel skleros och ALS bryr sig mycket lite om vem du är. De kan drabba oss alla, i olika skeden av livet. Hur skulle din vardag påverkas om det drabbade dig? Spelet Vardagskampen ger dig en inblick i livet med Parkinsons sjukdom. Spela det i mobilen eller på din dator och ge samtidigt ett bidrag till neurologisk forskning och rehabilitering. Utmana dina vänner att göra samma sak.

Hjärnans celler har kontakt med varandra genom kemiska nervimpulser som skickas från en cell till en annan. Vid Parkinsons sjukdom uppstår en brist på ett av dessa ämnen: dopamin. Med för lite dopamin överförs inte nervimpulserna som de ska. Det ger problem med att kontrollera sina rörelser. Även andra delar av hjärnan påverkas, vilket påverkar humör, vakenhet med mera.

– Med spelets utmaning och lekfullhet vill vi ge människor en tankeställare om hur vardagen kan se ut för den som lever med en neurologisk diagnos, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Neuroförbundet

Neuroförbundet är en oberoende organisation med hjärnans sjukdomar i fokus. Genom att stödja forskning och rehabilitering, samt bedriva opinionsbildning verkar Neuroförbundet för att driva forskningen framåt samtidigt som vi vill göra vardagen lättare för alla med en neurologisk diagnos.

Spela vardagskampen: www.vardagskampen.se