Trombektomi ger stora vinster för både individ och samhälle

Trombektomi ger stora vinster för både individ och samhälle
Samhället tjänar stora pengar på att sjukvården använder trombektomi vid stroke jämfört med standardbehandling med enbart trombolys. Det visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i samarbete med Lunds Universitet. Forskargruppen använde i analyserna ny, unik data från kvalitetsregistret Riksstroke för att fånga långsiktiga konsekvenser för personer som drabbas av stroke.

– Tidigare studier har saknat säkra underlag för att beskriva samband mellan funktionsnedsättning vid stroke och omsorgsinsatser. Men data från Riksstroke visar att det är stora skillnader i behov av kommunal omsorg efter stroke, säger Jesper Petersson, verksamhetschef för Neurologi och rehabilitering vid Skånes universitetssjukhus.

Studien bygger på unika data från Riksstroke som beskriver långtidsöverlevnad beroende på hur allvarlig stroke man drabbas av. Sjukvårdskostnaderna uppskattades med hjälp av SUS detaljerade patientkostnadssystem (PKS)

Man fann att kostnadsbesparingen för samhället är än större än vad man trott tidigare och den stora besparingen kan göras i den kommunala vården och vida överstiger kostnadsökning inom sjukvården. Kostnaderna i sjukvården för trombektomibehandling och rehabilitering beräknas till cirka 120 000 kronor per person. Samtidigt förväntas färre personer med omfattande funktionsnedsättning och därmed minskade behov av hemtjänst och särskilt boende. Besparingarna i kommunal omsorg beräknas till i genomsnitt 500 000 kronor per person.

Trombektomi innebär att blodproppen i hjärnan tas ut med ett kirurgiskt ingrepp medan man vid trombolys löser upp proppen med läkemedel.