Levnadssituationen hos äldre med traumatisk hjärnskada utforskas i ny studie

Levnadssituationen hos äldre med traumatisk hjärnskada utforskas i ny studie

Hur ser levnadssituationen ut på lång sikt för personer som är 60 år eller äldre när de drabbas av en traumatisk hjärnskada? I en forskningsstudie på Akademiska sjukhuset ska patientgruppen följas upp i syfte att förbättra kunskapsläget och kunna utveckla omhändertagande och rehabilitering.

– Ökad kunskap om hur det går för de personer som är äldre när de skadas är avgörande för att kunna ge optimalt omhändertagande och rehabilitering, säger Charlotta von Seth, specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin på Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

Hon konstaterar att kunskapen om hur situationen ser ut på lång sikt för dessa personer är mycket begränsad.

– De flesta studier om levnadssituationen efter traumatisk hjärnskada har undersökt personer som är yngre när de skadas. Det finns mycket få studier inriktade på långtidsuppföljning av personer som är äldre när de skadas. Vi behöver veta mer om vilka faktorer som påverkar långtidsutfallet. Vår förhoppning är att studien ska leda till förbättrat omhändertagande och rehabilitering, fortsätter Charlotta von Seth.

Traumatiska hjärnskador (TBI) är en av de vanligaste orsakerna till död och funktionsnedsättning i alla åldrar. Varje år drabbas mer än 10 miljoner personer i världen av sådana skador. I Sverige vårdas över 10 000 personer på sjukhus årligen för traumatiska hjärnskador.

– Eftersom andelen äldre ökar i samhället och behandlingen i det akuta skedet ständigt förbättras leder det till att allt fler i högre åldrar som lever med traumatisk hjärnskada, säger Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset.

– Både för den enskilde med traumatisk hjärnskada och dennes närstående kan skadan leda till en omfattande och livslång förändring av levnadssituationen eftersom förmågan att självständigt kunna utföra olika aktiviteter är annorlunda efter skadan, framhåller Charlotta von Seth.

De personer som kommer att undersökas i forskningsstudien är personer som drabbats av traumatisk hjärnskada när de var 60 år eller äldre och som vårdats på Akademiska sjukhusets neurointensivvårdsavdelning. Totalt handlar det om över 200 personer i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion under de senaste tio åren.

Studien genomförs i samarbete mellan sektionen för rehabiliteringsmedicin och neurokirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset. Forskarnas fokus är vilka faktorer som påverkar levnadssituationen för äldre när det gått tre år eller längre efter skadan. Datainsamlingen genomförs under 2019. Man räknar med minst 130 deltagare, som kommer att kontaktas och besökas i sitt hem för uppföljning och undersökning.