Svenskt nätverk för forskning om Downs syndrom och Alzheimers

Henrik Zetterberg, professor i neurokemi

Henrik Zetterberg forskar om Downs syndrom (DS) och Alzheimers demens (AD) i sitt arbete som professor på UCL i London och Göteborgs universitet. I Sverige finns inte motsvarande forskning som i London, men med det nya europeiska nätverket för forskning om DS och AD, Horizon21, så öppnar sig möjligheter att starta ny forskning här. Även länder med en mindre befolkning kan då bidra till större studier och därigenom öka möjligheterna att få fram signifikanta resultat. Henrik har kontaktat forskarkollegor i Sverige för att höra om intresset, och gensvaret har varit alltigenom positivt!

Nätverket med forskare och kliniker från Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala håller nu på att formera sig. Första målet är att komma igång med den svenska framåtsyftande studien, där man följer vuxna personer med DS i flera år med regelbundna undersökningar och tester. Genom dessa kommer man att förstå bättre vad som händer innan AD utvecklas, och när det kan vara möjligt med preventiv behandling för att undvika AD. Deltagare som man har samlat data om kan sedan erbjudas att delta i kliniska studier av förbyggande behandlingar som genomförs i samarbete med det europeiska nätverket.

De svenska forskarna har påbörjat diskussionen för att komma fram till vad som kan göras i den svenska studien. De behöver också stämma av med det europeiska nätverket, planera resurser och finansiering, och söka etiskt tillstånd. Det är också viktigt att nätverket är öppet; andra intresserade forskare är varmt välkomna att ansluta sig.

Det här är mycket spännande! Vi hoppas att vi snart skall få igång en stark forskning på hjärnfunktioner hos personer med DS i Sverige och borde tillsammans med våra europeiska kollegor ha mycket goda förutsättningar för att lyckas med detta, säger Henrik.

Forskare i det svenska nätverket för forskning om Downs syndrom och Alzheimers:

Henrik Zetterberg Göteborg

Silke Kern Göteborg

Caroline Graff Stockholm

Lotta Granholm Stockholm

Agneta Nordberg Stockholm

Maria Eriksdotter Stockholm

Anna Falk Stockholm

Niklas Dahl Uppsala

Oskar Hansson Lund

Erik Stomrud Lund

Niklas Mattsson Lund