Strokevården i Region Örebro län utvecklas för en god och jämlik vård

Strokevården i Region Örebro län utvecklas för en god och jämlik vård
Strokevården är ett område där utvecklingen går snabbt. Inom Region Örebro län har det under det senaste året gjorts mycket för att förbättra vården. En stor del i det är bildandet av strokerådet.

Strokerådet är ett kunskapsråd där syftet är att jobba mot en god och jämlik vård i hela regionen. I rådet sitter olika professioner från olika delar i länet och adjungerat finns också en representant från Örebro läns strokeförening och från kommunen.

– Det är viktigt med patientperspektivet och att ha en bred samverkan mellan de olika vårdinstanserna som finns, säger Martin Gunnarsson, ordförande i strokerådet.

Martin berättar också om hur viktigt det är med ett nära samarbete mellan sjukhusen och vårdcentraler.

– Vi gör det tillsammans, inte varje sjukhus och vårdcentral för sig, och det är absolut en framgångsfaktor, säger Martin.

Läs hela nyheten