Unik strokeutbildning byter skepnad!

Unik strokeutbildning byter skepnad!
STROKE-Riksförbundets unika utbildning byter skepnad och blir webbaserad. Genom att modernisera strokekompetensutbildningen är det möjligt för fler att genomgå utbildningen och på så sätt stärks kompentensen inom svensk strokevård ytterligare!

I närmare 25 års tid har STROKE-Riksförbundet bidragit till att höja kompentensen inom svensk strokevård. Närmare 12 000 personer inom svensk sjukvård och kommunal omsorg har genomgått STROKE-Riksförbundets strokekompentensutbildning. Behovet av utbildning belystes av läkare Mona Britton så tidigt som 1994 och är tänkt att stimulera intresse och kunskapsutveckling för alla som arbetar med personer som fått stroke.

–          Det måste vara helt unikt att en patientorganisation i form av STROKE-Riksförbundet så aktivt bidrar till att förbättra svensk strokevård, menar Kjell Holm och Hasse Sandberg STROKE-Riksförbundets representanter i SKL arbetsgrupp.

Vidareutveckling för att höja kvaliteten och öka tillgängligheten.

För att höja kvaliteten och göra det lättare att gå utbildningen har STROKE-Riksförbundet tillsammans med SKLs Nationella Arbetsgrupp för Stroke uppdaterat och vidareutvecklat Strokekompetensutbildningen. Liksom tidigare utgår man från stroketeamet och bygger på samverkan mellan olika delar av den vårdkedja som strokepatienten kommer i kontakt med.

Strokeutbildningen är från och med nu även webbaserad med inspelade föreläsningar och övningsmoment. Detta upplägg som genomförs av Umeå universitet medför att utbildningsresurser samordnas och erbjud samtliga delar i vårdkedjor, över hela landet.

–          STROKE-Riksförbundet vill genom moderniseringen av strokekompetensutbildningen göra det möjligt att fler genomgår utbildningen och att kompetensen ökar ytterligare i svensk strokevård. Webbstrokebildningen är ett viktigt komplement till den traditionella strokekompetensutbildningen som även i fortsättningen kommer kunna genomföras, förklarar Kjell och Hasse.

Presenteras på Stroketeamkongressen

Den webbaserade strokekompetensutbildningen kommer presenteras vid den nationella Stroketeamkongressen som genomförs den 13-14 september på Stockholm Waterfront Kongresscenter.

–          Det ska bli spännande att ta del av hur den samlade strokevården i Sverige ser på den vidareutvecklade utbildningen. Vi är övertygad om att den kommer mottas positivt, inte minst att man kan få högskolepoäng efter att man genomgått utbildningen, avslutar Kjell Holm och Hasse Sandberg.