Strokepris sätter nytt ljus på utsatt patientgrupp

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris. Årets mottagare är Björn Hansen som studerar en grupp strokedrabbade där många har mycket dålig prognos.

Forskningspriset delas ut till en forskare som visat prov på särskilt framstående strokeforskning. I år går priset på 100 000 kronor till Björn Hansen som studerat en grupp strokepatienter som har en mycket dålig prognos. 85 procent av all stroke orsakas av en blodpropp, 5 procent av en blödning från ett pulsåderbråck, och 10 procent av en blödning från ett mindre kärl som skadar hjärnvävnaden. Den senare gruppen, cirka 3 000 personer i Sverige varje år, har hittills inte studerats närmare.

– Det är en grupp som hamnat i skymundan. Dödligheten är hög. Blödning i hjärnan orsakar så mycket som hälften av alla dödsfall i världen efter en stroke, trots att blödningar bara orsakar 15 procent av alla strokefall. De som överlever får ofta funktionsnedsättningar och de har även en ökad dödlighet på sikt, säger Björn Hansen som är forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Björn Hansens studier gör att sjukvården kan fatta bättre beslut om behandling för varje patient, men även att läkare kan bli bättre på att kommunicera till anhöriga och patienter hur prognosen ser ut.

– Stroke är en av vår tids folksjukdomar. Som ägare till Sparbanken Skåne med en bred allmänhet som kundbas känns det viktigt att stödja denna forskning, som kan hjälpa inte bara drabbade utan även deras närstående. Vi vill uppmärksamma de behandlande och rehabiliterande delarna likväl som förebyggande forskning, säger Cisell Eliasson, vice ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Forskningspriset delas ut den 27 oktober vid Strokedagen i Lund – ett öppet seminarium arrangerat av Medicinska fakulteten, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Region Skåne i samband med Världsstrokedagen. Intresserad allmänhet får då en chans att träffa och lyssna på forskare inom strokeområdet.

Sparbanken Skånes ägarstiftelser tar hand om vinstutdelning från banken och ser till att pengarna kommer samhället till godo. Bara under 2016 återinvesterade stiftelserna cirka 60 miljoner kronor i lokal samhällsutveckling genom olika stöd, stipendier och projekt.

För mer information
Björn Hansen, Lunds universitet, bjorn.hansen@med.lu.se