Politisk styrning är viktig för strokepatienten!

Politisk styrning är viktig för strokepatienten!
STROKE-Riksförbundet delar IVO uppfattning, att tydliga mål från den politiska nivån kan vården bli bättre för den som insjuknar i stroke. Det visar en tillsyn som IVO gjort av strokevårdskedjan i två län.

Tillsynens resultat talar starkt för att styrningen från politisk nivå får konsekvenser för vårdkvaliteten. Strokevårdskedjan är uppdelad mellan olika vårdgivare och huvudmän, vilket innebär risker för patienten. De olika delarna av strokevårdskedjan styrs på olika sätt och med olika kraft från politisk nivå. Det kan medföra att patienten hamnar i kläm.

Patienten riskerar hamna i kläm med stuprörstänkande
Stuprörstänkande sätter gränser, där besparingar i en del av strokevården ger vinster ”till sin egen verksamhets ficka” men att kostanden ökar någon annanstans i systemet. Där patienten som får stå för slutnotan i form av lägre välbefinnande och sämre hälsa.

– Vi ställer oss kritiska till stuprörstänkande med kortsiktiga vinster inom strokevården. Vi möter många patienter som har hamnat i kläm och fallit mellan stolarna i precis som beskrivs i rapporten beror det många gånger på att strokevårdkedjan är uppdelat mellan olika vårdgivare och olika aktörer, där överlämningen inte alltid fungerar som vi skulle önska. Vi delar rapportens uppfattning att ett högre gemensamt ansvarstagande sparar både liv och pengar, säger STROKE-Riksförbundets verksamhetschef Kjell Holm.

Strategiska satsningar visar sig vara en framtidsfaktor
IVO noterar i sin tillsyn att det finns viss skillnad i ambitionsnivå för strokevården mellan region Jönköping och Landstinget i Kalmar län. I region Jönköpings län finns ingen särskild prioritering av strokevården från politiernas sida medan i Kalmar har man politiskt beslutat att stroke ska ingå i landstingets övergripande processarbete. Målet med detta arbete är att de medicinska resultaten ska förbättras men även att det ska bidra till att vårdkedjan ska bli enkel, logisk och tydlig för patienten. Det ska skapas en brygga mellan landstinget och den kommunala verksamheten.