Stort bidrag till eftersatt forskning om polyneuropati

Stort bidrag till eftersatt forskning om polyneuropati

Idag delar Neuro ut ytterligare ett stort forskningsbidrag, på 400 000 kronor, till forskning om den vanliga med dåligt beforskade neurologiska diagnosen polyneuropati. Mottagaren av bidraget, Rayomand Press på Karolinska universitetssjukhuset, vill hitta bättre metoder för att lättare kunna ställa diagnosen.

Polyneuropati är ett besvärande tillstånd för den som drabbas och diagnosen är vanlig, särskilt bland äldre personer.

– Cirka 1,6 procent av befolkningen är drabbad av polyneuropati, och bland dem som är äldre än 60 är siffran så hög som 6 procent, säger Rayomand Press.

Samtidigt är kunskapsluckorna stora både när det gäller att ställa diagnos, hitta orsaken och sätta in behandling.

Polyneuropati drabbar de långa tunna (perifera) nervtrådar som förbinder det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen, med muskler och känselreceptorer i huden. Impulserna i dessa perifera nervtrådar styr även funktioner som blodtryck, hjärta, tarm och urinblåsa.

Okänd orsak

Ibland är den bakomliggande orsaken till polyneuropatin känd, som vid diabetes eller vid ärftliga orsaker (t ex Skellefteåsjukan). Men många gånger står ingen uppenbar orsak att finna och polyneuropatin kallas då idiopatisk (utan orsak).

Rayomand Press, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, vill med sin forskning ge bättre förutsättningar för att ställa rätt diagnos hos denna patientgrupp.

Det viktigaste målet med den aktuella forskningen är att hitta ämnen (biomarkörer) i blod eller ryggmärgsvätska som kan hjälpa läkaren att ställa rätt diagnos och även förbättra möjligheter att i ett tidigt skede förutse sjukdomsförlopp och prognos. Detta skulle förbättra omhändertagande av patienter och på sikt kunna ge en snabbare tillgång till lämplig symptomlindrande behandling.

– Neuros specialanslag till denna patientnära polyneuropatiforskning på Karolinska Universitetssjukhuset, kommer bidra till att identifiera biomarkörer som kan användas för att förbättra diagnostiken, avgöra förlopp samt ge ledtrådar om orsaken till idiopatisk neuropati. Denna typ av forskning kan därmed på sikt öka chanserna för bättre behandlingar även för patienter med idiopatisk neuropati, säger Rayomand Press.

– Med tanke på att polyneuropati drabbar så många samtidigt som vi vet så lite om orsak och bästa behandling, känns det extra bra att Neuro kan vara med och stödja just den här forskningen, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck.

Fakta om polyneuropati

”Poly” betyder flera, ”neuro” betyder nerv, ”pati” betyder sjuk. Här kan du läsa mer om diagnosen: neuro.se/poly

Fakta om Neuros forskningsfond

Neuros forskningsfond delar årligen ut bidrag på cirka fyra miljoner kronor för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar.

Mer information om fondens stöd till forskning: www.neuro.se/forskning.

Fakta om Neuro

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.