Vill stoppa läckage av proteiner till hjärnan

Ett etablerat cancerläkemedel kan bli ett viktigt verktyg i kampen för att besegra stroke. Antalet som drabbas av stroke i Sverige minskar, och samtidigt tar forskningen viktiga steg framåt. Ett exempel är ett stort projekt som handlar om effekten av läkemedlet imatinib vid akut stroke.

Projektet ingår i forskningsprogrammet ”Uppdrag: Besegra Stroke” som startade 2009. Det leds och utförs av forskare vid Karolinska institutet och finansieras bland annat av Hjärt-Lungfonden.

Blod-hjärnbarriären ser normalt till att blodkroppar, stora proteiner och andra ämnen inte tränger in i hjärnan från blodet. I samband med en stroke av typen hjärninfarkt försvagas dock barriären och den skyddar sämre mot inflöde av dessa partiklar. Skador kan då uppstå till följd av svullnad, blödning och troligen även av angrepp av vita blodkroppar.

Imatinib, som egentligen är ett cancerläkemedel, antas förhindra läckaget över blod-hjärnbarriären och dess skadliga inverkan.

I en pilotstudie på strokepatienter häromåret fick de som fått läkemedlet mindre symtom i form av förlamning och talsvårigheter, jämfört med de stroke-drabbade som inte fått preparatet. Studien publicerades 2017 i den ansedda medicinska tidskriften Journal of Internal Medicine.

De positiva resultaten har lett till att en större studie nu satts igång. Den leds av docent Niaz Ahmed vid Karolinska institutet.

– Vi hoppas på att kunna bekräfta fynden i den större studien och därmed bidra till att förbättra strokepatienternas situation, säger Nils Wahlgren, professor emeritus i neurologi vid Karolinska institutet och en av initiativtagarna till forskningsprogrammet Uppdrag Besegra Stroke.