Specialenhet för strokepatienter öppnar på USÖ

Specialenhet för strokepatienter öppnar på USÖ

Målet med den nya enheten är att göra vården för patienter som drabbats av stroke mer effektiv, förklarar Martin Gunnarsson, verksamhetschef på neurokliniken på USÖ.

– Den nya enheten betyder att man får ett samlat omhändertagande som innefattar många professioner runt strokevården. Alltifrån det akuta insjuknandet till rehabiliteringsfasen, där vi tittar på nya typer av vårdformer såsom insatser i hemmiljö.

Personal med särskild kompetens på just stroke, ska alltså kunna åka hem till patienter som drabbats av sjukdomen?

– Ja, vi håller på att utforma ett mobilt stroketeam, utifrån att man ser att det är en vinst att få hjälp med träning hemma istället för på sjukhus, om man har måttliga funktionsnedsättningar efter stroke, berättar Martin Gunnarsson.

På lasaretten i Karlskoga och Lindesberg finns redan strokeenheter, men i Örebro har man haft så svårt att rekrytera sjuksköterskor med rätt kompetens, att det inte har funnits nån specialenhet på USÖ på två år.

Men nu är den alltså på plats, och Emma Bäckström, sjuksköterska som rekryterats från strokeenheten i Köping, berättar varför den är så viktig.

– Det är ju lätt hänt på en allmänneurologisk avdelning att strokepatienterna hamnar lite i skymundan, säger hon. För det är ganska tysta patienter.

– De har ofta pareser, förlamningar eller försvagningar, som gör att de har svårt att ta sig upp ur sängen, de har problem med talet, och det gör sammantaget att de lätt hamnar vid sidan om.

– Därför är det så fantastiskt att man får ha en helt egen avdelning för de patienterna, där alla blir sedda, säger Emma. Det tycker jag är jätteviktigt.