Slang i huvudet ger större chans att överleva hjärnhinneinflammation

En ny studie från Karolinska Universitetssjukhuset visar att dödligheten i hjärnhinneinflammation kan sänkas radikalt med en ny behandling. Förutom den gängse behandlingen med antibiotika och kortison har läkargruppen prövat att dränera hjärnvätska genom en slang som opereras in till hjärnans vätskefyllda hålrum, det så kallade ventrikelsystemet, för att sänka trycket i kraniet och på så sätt förbättra blodflödet till hjärnan.

Den typ av hjärnhinneinflammation som patienterna har lidit av, bakteriell meningit, drabbar omkring 200 svenskar varje år. Läkargruppen på Karolinska Universitetssjukhuset har studerat patienter med den allvarligaste formen, de som snabbt blivit medvetslösa av hjärnhinneinflammationen. Detta drabbar 30-40 svenskar per år och är ett mycket allvarligt tillstånd med hög dödlighet inom ett par dygn.
Sjukdomen leder nämligen till att trycket stiger mycket snabbt i hjärnan på grund av den kraftiga inflammationen. Det höga trycket äventyrar blodflödet till hjärnan och kan leda till att hjärna och hjärnstam kläms sönder. I en nyutkommen studie från Mayo-kliniken i USA var dödligheten för sådana patienter som innefattats i Karolinskas studie 41 procent. Många av dem som överlever får bestående men, som hörselskador.

Normalt behandlas medvetslösa patienter som drabbats av meningit med en kombination av antibiotika, kortison och respirator på intensivvårdsavdelning. Denna behandling ska startas omedelbart och dödligheten ökar för varje timmes fördröjning. På Karolinska har läkarna nu lagt till ventrikeldränage, det vill säga en slang som via ett borrhål i skallbenet förs ner till hjärnans vätskefyllda hålrum för att mäta och behandla det höga trycket, främst genom att tappa ut hjärnvätska genom slangen. Man har också kunnat starta behandlingen snabbt tack vare tidig diagnostik.

Ventrikeldränage och intrakraniell tryckmätning är en vedertagen metod vid behandling av traumatiska hjärnskador. Metoden har tidigare prövats mot svår hjärnhinneinflammation i mindre skala, men detta är den största (105 patienter) och dessutom den första kontrollerade studie som genomförts på denna svårt sjuka patientgrupp. Att den är kontrollerad innebär att man inkluderat en jämförelsegrupp av patienter som fått standardbehandling enligt tidigare riktlinjer.

Dödligheten var 30 procent i den standardbehandlade gruppen, men bara 10 procent i gruppen med ventrikeldränage. Detta är en statistiskt bevisad skillnad. Dessutom var andelen som helt tillfrisknade betydligt större i den dränagebehandlade gruppen, 54 procent jämfört med 32 procent. – Det är glädjande resultat. Detta visar vikten av klinisk forskning och specialiserad neurointensivvård, som syftar till att tillvarata kroppens viktigaste organ, nämligen hjärnan, säger Bo-Michael Bellander, överläkare på Neurokirurgiska klinikens intensivvårdsavdelning.
– En så aggressiv sjukdom kräver snabbt insatt aggressiv behandling. En förutsättning för lyckat resultat är, förutom ventrikeldränage, en snabb och adekvat diagnostik, vilket kräver hög infektionskompetens direkt när patienten kommer till akuten¨ säger Martin Glimåker, Överläkare på Infektionskliniken.

Här kan ni läsa studien