Skånsk strokesjukvård på export

Skånsk strokesjukvård på export
Skånsk strokesjukvård är framstående och bland den bästa i världen. Den skånska strokemodellen kommer nu att exporteras till Förenade Arabemiraten där stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Kostnaden för stroke på samhällsnivå är högre än för någon annan diagnos. Modern strokebehandling leder till en mängd positiva effekter för patienter såväl som anhöriga. De största vinsterna uppnås om man så tidigt i behandlingsprocessen som möjligt kan genomföra nödvändig behandling av påverkade kärl genom exempelvis trombolys.

Optimal vård på en strokeenhet minskar dödstalen och bidrar till bättre resultat för alla strokepatienter, också för dem som inte får trombolysbehandling. För en effektiv strokeenhet krävs ett väl organiserat team med specialister från en mängd olika områden som tillsammans jobbar fokuserat på den akuta behandlingslogistiken.

Bidra till etablering av strokeenhet i Ajman

Strokesjukvården i Förenade Arabemiraten är inte fullt utvecklad i hela landet. Patienter i de nordliga delarna av landet behöver idag transporteras till Dubai vilket innebär förseningar och ökade risker för patienterna.

Region Skåne, genom det egna bolaget Skåne Care och med experter från Skånes Universitetssjukhus, kommer nu att bidra till etablering av en multidisciplinär strokeenhet vid det offentliga sjukhuset Sheikh Khalifa Medical City i Ajman, ett emirat norr om Dubai. I ett första skede ska expertteamet göra en högkvalitativ analys av dagsläget och sedan ge konkreta rekommendationer om åtgärder, detta arbete startar redan i höst.