Skåningar får sämre möjlighet att få sin tal- eller sväljfunktion bedömd efter en stroke!

Enligt den nyligen publicerade Årsrapporten från Riksstroke är det endast 39 procent av alla strokepatienter som fick sin tal- eller sväljfunktion bedömd under vårdtiden.

 – I Skåne är det endast ett sjukhus som lyckas uppnå den oacceptabelt låga nivån, menar STROKE-Riksförbundets verksamhetschef Kjell Holm.

En vanlig konsekvens efter en stroke är att man har svårigheter att tala och ibland också med att förstå tilltal. Vidare får många svårt med att svälja mat och dryck, framförallt den första tiden efter stroke.

– Att få sin tal- och sväljfunktion bedömd är en förutsättning för att man ska få fortsatt adekvat vård efter sin stroke, förklarar Kjell Holm.

Bland sjukhusen i Sverige varierar andelen som bedömer strokepatienternas tal eller sväljförmåga av en logoped eller ögon- näsa- halsspecialist.

– I Skåne är det endast på sjukhuset i Helsingborg som lyckas med sina 41 procent uppnå den för strokepatienternas oacceptabla riksgenomsnitt på 39 procent. Det ska jämföras med Ystad där sjukhuset har angett att endast 11 procent får sitt tal eller sväljförmåga bedömd medan man i Alingsås bedömer hela 88 procent, avslutar Kjell Holm.

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 83 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Läs hela årsrapporten här