Ung alzheimerforskare får Silvias pris

Per Nilsson, 39 år och verksam vid Riken-institutet i Tokyo, tilldelas Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare 2015. Han får priset för sin banbrytande forskning kring bland annat nervcellernas död vid Alzheimers sjukdom.

Priset är instiftat av Alzheimerfonden och delades ut av drottning Silvia den 24 april.

– Jag är oerhört glad över priset och att vår forskning uppmärksammas. Det finns stora kunskapsluckor kring mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom, och jag hoppas att priset ska inspirera andra unga forskare att ägna sig åt demenssjukdomar, säger Per Nilsson i ett pressmeddelande.

Han får priset för sin forskning kring mekanismerna bakom sjukdomen, bland annat när det gäller förklaringen till nervcellernas död i en alzheimersjuk hjärna.

– Svensk demensforskning ligger i framkant, men fortfarande saknas ett botemedel för dessa vanliga sjukdomar. Genom vårt pris till en ung lovande forskare vill vi uppmuntra fler att specialisera sig inom alzheimerforskningen, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare i Alzheimerfonden.

Per Nilsson är sedan sex år verksam vid Brain science institute i Tokyo där han bedriver forskning med flera olika inriktningar. En av hans viktigaste upptäckter är att avsaknad av cellens ”städfunktion” autofagi gör att det skadliga proteinet betaamyloid samlas inuti cellen, vilket kan förklara nervcellsdöden i hjärnan vid alzheimer. Forskningen har bidragit till förståelsen av orsakerna till sjukdomen och därmed till möjligheten att utveckla nya, effektiva läkemedel.

Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare instiftades 2014 av Alzheimerfonden med anledning av drottningens 70-årsdag. Priset är på 125 000 kronor och går till en lovande forskare inom demensområdet som är under 40 år och som ännu inte meriterat sig till tjänst som lektor eller professor. År 2014 fick Niklas Mattsson priset för forskning om biologiska markörer för olika aspekter av Alzheimers sjukdom.