Särskild gen kan förvarna om depression hos äldre

Särskild gen kan förvarna om depression hos äldre
Genvarianten apolipoprotein ε 4 , ofta förkortad som APOE ε 4, hör till en av neuropsykiatrins viktigaste biomarkörer. Genvarianten har en vetenskapligt bekräftad koppling till Alzheimers sjukdom, där personer som bär på genen både har en ökad risk att bli sjuk, drabbas tidigare och får en snabbare utveckling av symtomen. Genvarianten kopplas också till åderförkalkning och andra kardiovaskulära sjukdomar.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu via den longitudinella H70-studien visa att äldre personer som bär på APOE ε 4 dessutom löper en ökad risk att utveckla depression.

Genom att följa totalt 839 svenskar i åldrarna 70-92 år under fem år kunde forskarna se ett bekräftat samband mellan förekomst av APOE ε 4 och framtida depression. Sambandet kvarstod även när forskarna uteslutit personer som utvecklat demens.

– Depressioner är ett ofta förbisett hälsoproblem hos äldre. Genom att använda genvarianten som en markör skulle vi kunna identifiera äldre personer som löper risk att utveckla depression eller demens, och därigenom kunna förebygga och behandla på ett tidigare stadium, säger Silke Kern, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Studien är enligt Göteborgsforskarna den första som kopplar genvarianten till depression i en longitudinell befolkningsstudie.

Artikeln A 9-year prospective population-based study on the association between the APOE ε4 allele and late-life depression in Sweden publiceras i tidskriften Biological Psychiatry den 15 november.

Länk till artikel:  http://bit.ly/1RNEJmv

Kontakt :
Silke Kern, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
076-236 5332
silke.kern@neuro.gu.se