Robotteknik som revolutionerar vården

Studier på Robotdräkten kommer att presenteras den 20 maj, när Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken vid Danderyds sjukhus tillsammans med Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin arrangerar den årliga ”Rehabveckan” 19-21 maj under temat ”Rehabilitering i möte med framtiden – vardag och vetenskap”.

Under tre dagar kommer professionen att kunna se fram emot ett mycket starkt vetenskapligt program med flera inbjudna internationella gästföreläsare, minisymposier, registerpresentationer, ny rehabiliteringsmedicinsk forskning samt aktuella frågor och diskussioner.

– Vi kommer att tala om ny teknik, som stöd för en del av framtidens sjukvård och dess utmaningar, säger professor Jörgen Borg, verksam både inom Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus där han bl a är medicinskt ansvarig för Robotdräkten/HAL.

Robotdräkten och robothandsken den 20 maj

Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund kommer att inleda dagen och därefter kommer professor Yoshiyuki Sankai, Robotdräktens ”uppfinnare”, att tala om HAL. Läkaren Hirio Tsurushima kommer att presentera kliniska studier för strokepatienter i Japan och sjukgymnasten Anneli Wall för strokepatienter i Sverige på Danderyds sjukhus.

Under dagen finns även föreläsningar om andra nya tekniker inklusive en ”strokehandske”. Se bifogat program för mer information om dagen.

Hur kan tortyrsmärta behandlas?

Under 21 maj kommer föreläsningarna framför allt att handla om smärtrehabilitering och kognition. På morgonen kommer Fil dr Marcelo Rivano-Fischer, verksamhetschef för smärtrehabiliteringen i Lund, att tala om evidens för kultur som rehabilitering för smärtpatienter. Direkt efter den föreläsningen kommer Docent Brodda Jansen, från Karolinska Institutet, att beröra ämnet rehabilitering av tortyröverlevare.