Rekommendation till landstingen att införa ocrelizumab vid MS

Rekommendation till landstingen att införa ocrelizumab vid MS

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Ocrevus▼(ocrelizumab) för behandling av primärprogressiv MS. Vid skovvis MS rekommenderar NT-rådet landstingen att använda den mest kostnadseffektiva behandlingen. TLV bedömer Ocrevus som kostnadseffektivt alternativt kostnadsbesparande jämfört med godkända alternativ.

NT-rådet rekommenderar landstingen att Ocrevus▼(ocrelizumab) kan införas som ett behandlingsalternativ vid primärprogressiv MS och skovvis MS.

  • Vid primärprogressiv MS kan Ocrevus användas som ett behandlingsalternativ till en definierad patientgrupp*.
  • Vid skovvis MS rekommenderas landstingen att använda den mest kostnadseffektiva MS-behandlingen bland tillgängliga alternativ.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedömer Ocrevus som kostnadseffektivt jämfört med ett antal relevanta alternativ vid skovvis MS. Därmed är Ocrevus regulatoriskt och hälsoekonomiskt utvärderad och nu tillgängligt som ett nytt alternativ för behandling av svenska MS patienter.

– Vi är mycket glada över denna rekommendation från NT-rådet. Ocrevus har visat övertygande resultat i globala studier vid både skovvis MS och primärprogressiv MS. Ocrevus är godkänt i 70 länder och mer än 70 000 patienter har redan fått ta del av behandlingen, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Roche i Sverige.

– Det är positivt att vi nu har ännu ett alternativ för skovvis MS och för första gången även har en godkänd behandling för tidig primärprogressiv MS. För patienterna är det mycket värdefullt med nya alternativ som effektivt kan bromsa sjukdomsförloppet samt fungera som behandling över en längre tid, säger Jan Lycke, professor i neurologi, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

*Ålder ≤ 55 år, sjukdomsduration ≤ 15 år, EDSS ≤ 6,5, tecken till inflammatorisk aktiv sjukdom genom förekomst av kontrastladdande lesioner på nyligen (ca 3 månader) utförd MR.

För mer information

Lotta Luciani, kommunikationschef, Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Referenser

1.NT-rådet: https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande.4.7c82b0fc1638b8db71b12b21.html

2.Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: https://www.tlv.se/download/18.15b37133165bb795253817be/1536757705126/bes180903_underlag_ocrevus.pdf